نیم نگاهی به گذشته

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد. جان ماکسول

 

♠ جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول ♠

 

وقتي كارتان تمام شد، دست از تلاش برداريد، نه وقتي كه خسته شديد. جان ماکسول

 

♠ جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول ♠

 

بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

هيچ انساني كامل نيست، اما آدمهايي كه خيال مي كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمي نمي خورند. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.
رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است.
رئيس مي گويد “من”، رهبر مي گويد “ما”.
رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند. جان ماکسول

 
جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

مسئله اين نيست كه بر ديگران اثر مي گذاريم يا نه، بلكه آنچه اهميت دارد چگونگي اثرگذاري است. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

هر پله روي پله قبلي بنا مي شود و اگر پله قبلي را از زير آن بكشند، فرو مي ريزد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

رهبر خوب پيروان خود را تشويق مي كند تا چيزي را به او بگويند كه نياز به داشتن آن دارد، نه چيزي را كه خوشايند اوست. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، باید قلب آنها را تسخير كنند. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول
 

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

براي برآوردن ميزان هوشمندي يك حاكم، نخستين روش اين است كه ببينيد چه افرادي را به دور خود گرد آورده است. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد.جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن آن تصميم بگيريم. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول
 

دارندگان ديد بلند به هنگام رويارويي با مشكلات با تحمل جنبه هاي ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل مي كنند. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند.جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

زياد كار كردن هنر نيست، هوشمندانه كار كردن هنر است. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

ديگران ما را آنگونه مي بينند كه ما خودمان را مي بينيم. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

پيش از آنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد. جان ماکسول

 

جملات قصار و سخنان زیبای جان ماکسول

 

اشخاص معمولاً به كسي كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان مي دهند. جان ماکسول

 

جدیدترین مطالب