لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون

اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون

اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون

معبود خویش را بشناس
و حق او را نگه دار

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

برای دارندگان چشم دل
زیباترین منظره
مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

اندیشیدن ، خود
گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون

 

توقف در زندگی
مرگ تدریجی است

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد
نمی تواند

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص

دانشمندان را

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

به‌ ضرورت آمدم در این جهان

و به‌ حیرت زیستم

و به‌ کراهت می‌روم

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

عشق بلایی است

که همه خواستارش هستند

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

علاقه ای در دنیا

شدید تر از عشق به وطن نیست

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

لذتی که از علم حاصل میشود
بی آلایش است

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

اشرار ، کسانی را گویند
که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌ آن می‌چسبند
و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند
مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

عشق تنها مرضی است
که بیمار از آن لذت میبرد

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد
بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد

 

♠ اس ام اس مفهومی از سخنان زیبای افلاطون ♠

 

موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد

و اگر درست به کار رود

میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

 

جدیدترین مطالب