لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

پیامک های زیبا ویژه شب امتحان (141)

پیامک های زیبا ویژه شب امتحان (141)

هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به عنوان اشیائی دکوری استفاده کرده اید
اکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !
ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان !

——————————-

تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را !

——————————-

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است !
(کی اس الیت)

——————————-

امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

——————————-

چیه؟ پریدی رو گوشی بیبنی کی اس ام اس داده ؟ این جای درس خوندنته ؟
هنوز که نرفتی د برو د .. دههه !

——————————-

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم

اما ….. اضطراب نمی گذارد

نه گرمایت را حس كنم نه آرامشت را

——————————-

حالا وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا

زمزمه های شیطانی شب امتحان !

——————————-

این روزها هیشکی درس نمیخواند ! شما چطور!؟

——————————-

من همه كتابامو2 دورکامل خوندم، توچطور؟
ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان

——————————-

الا یا ایـها ممتحنون چـرا هستیـد نگرون؟
بشینید و بخوانید و بدانید که امتحان فردا هست آسون!!!

——————————-

درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده
گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده

——————————-

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده

 

 

 

جدیدترین مطالب