لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس شروع ایام فاطمیه

کدامین شب از آن شب تیره تر بود

که زهرا حایل دیوار و در بود

شبی کاندر هجوم تیغ بیداد

سرت را سینه زهرا سپر بود

زمان بر سینه خود سنگ می کوفت

زمین از داغ زهرا شعله ور بود

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس آغاز ایام فاطمیه

مادر امشب زینبت را ناز کن

چشمهای بسته ات را باز من

یا مکن مادر از این خانه سفر

یا که زینب را به همراهت ببر

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس دهه فاطمیه

شعله ور شد آتش از خانه ی حبل المتین

دست بابا بسته و مادرم نقش زمین

ای مغیره مادر ما را مزن

لاله ی پیغمبر ما را مزن

وای مادرم مادر

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت زهرا

چشم ما دریا – آه و واویلا – همه جا پیچیده ناله ی زهرا

کوچه ها پر خون – چادری پر خاک – شده پر ز گل لاله ی صحرا

چه خبر شده توی این شهر – چه بلایی سرش آوردن – تو کوچه سپاه نمروده

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه زهرا

واویلاه داره می سوزه هستم

زندگیم داره می ره از دستم

زهرا ببین که از غم رسیده جون من بر لب

زهرا اگر بری تو چی کار کنم من با زینب

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس رسمی شهادت حضرت فاطمه

فاطمیه اول غمهای ماست

فاطمیه موسم حزن وعزاست

فاطمیه ثلمه بر عالم بود

فاطمیه فصل غمهای خداست

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس شروع دهه فاطمیه

کمی آهسته تر ای در، مدارا

که پشت در رسیده باز زهرا

چرا ای در نداری رحم هرگز

شده روی سرم ویرانه دنیا

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس آغاز دهه فاطمیه

یا فاطمه ، تویی چشمه ی برکات

پیرهن مشکی ، پوشیدم برای عزات

می ریزم ستاره برات

آرزومه که بمیرم توی روضه هات

شده جاری کوثر چشم گریه کنات

شد فاطمیه ، فصل اشک و عزا

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس تسلیت ایام فاطمیه

مـــــدینه شـــد گـُل یاسَت کجا نیلوفری

کدامین کوچه دارد داغ مـرگ مادری

مـــــدینه در کــــجاست، مــزار فاطمه

کـــجا گــــشـته خـــزان، بـهار فاطمه

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس های شروع ایام فاطمیه

سخت بود تا که بگویم عدو

شرم نکرد از کتک فاطمه

ازچه بگویم نوک مسمار ، یا

پهلوی خورده ترک فاطمه

واشده یک در ولی بسته است

دستعلی یار تک فاطمه

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

اس ام اس آغاز ایام فاطمیه

خدا داند دلم خون گریه می کرد

به حالم دشت و هامون گریه می کرد

ندیدم زخم پهلو را در آن شب

ولی دیدم کفن خون گریه می کند

اس ام اس شروع ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا

جدیدترین مطالب