اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

در عید غدیر شادی ام افزون است / اندوه و غم و غصه ز دل بیرون است
شکرانه ی این عید فرستم صلوات / این سینه ام از حب علی مشحون است . . .

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

با نام علی به عرش پرواز کنیم / صدها گره از خلق خدا باز کنیم

هو یا مددی بخوان و ذکر صلوات / کز لطف و کرامتش صد اعجاز کنیم

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

امروز که دین مصطفی شد تکمیل / با آیه ی اکملت لکم در تنزیل
بر ختم رسالت و ولایت صلوات / رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

در عید غدیر خم خدا داد نوید / شد اهل نفاق و کفر دیگر نومید
در اوج درخشش است ذکر صلوات / نور صلوات در دو عالم تابید

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

یک ذره ز مدح او به این افواه است / از منزلتش فقط خدا آگاه است
شادانه به عید او فرستم صلوات / این عید غدیر عید حزب الله است

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

ما مست ولایتیم و پابست امیر / پیمانه ی ما پر شده از خمّ غدیر
بر ساقی کوثر ولایت صلوات / بر صولت حیدری هزاران تکبیر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید / دست علی و دست پیمبر تابید
زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل / عطر صلوات حق به عالم پیچید

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

امروز به میخانه ی مولا مستیم / در محضر اهل بیت عصمت هستیم
این عید غدیر است و بهار صلوات / کز بند غم و غصه و ماتم رستیم

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

امروز به شکرانه ی این عید غدیر / کز یمن ولایتش جهان شد تطهیر
پیوسته فرست بر محمد صلوات / کن بیعت دیگری به مولا و امیر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

با گوهر ناب در صدف پرورده / امروز خدا به ما عنایت کرده
دیدم به غدیر با هزاران صلوات / صد دسته گل محمدی آورده

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

ای آنکه تویی ساقی و مولای غدیر / کن مست مرا ز خمّ و صهبای غدیر
بر دست تو و دست محمد صلوات / دستان یداللهی والای غدیر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

بالای کجاوه ها بر آن خم غدیر / گلواژه ی اکملت لکم شد تفسیر
بر دست یداللهی حیدر صلوات / در بیعت یاعلی به پا شد تکبیر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

امشب همه عاشقان به عیش و طربند / در مدح علی به گفتگو با ادبند
در گود غدیرخم به ذکر صلوات / در عهد دگر به تکسوار عربند

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

ای ساقی کوثر ای شفیع عرصات / در شأن تو آمده فراوان آیات
امشب صلواتی است شراب نابت / جام دگرم بده به ذکر صلوات

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

صد شکر که پیغمبر رحمت داریم / هم دست به دامان ولایت داریم
با ذکر شریف و مستجاب صلوات / امید شفاعت به قیامت داریم
عید سعید غدیر خم مبارک باد

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

سرچشمه ی وحی در کویر است، غدیر / تقدیر خداوند قدیر است، غدیر
ای عشق! بگو به تشنه کامان ولا / دریاست، اگرچه آبگیر است، غدیر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

غدیر، یک تاریخ است؛ تاریخى که ابتدایش مدینه است، میانش کربلا و انتهایش ظهور.

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

در فصل خطر امیر را گم نکنید / آن وسعت بی نظیر را گم نکنید
تنها ره جنت از علی می گذرد / ای همسفران غدیر را گم نکنید . . .

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

غدیر ، یک کلمه نیست ، یک برکه نیست؛ یک دریاست؛ رمزی است بین خدا و انسان.
روز اکمال دین و عید ولایت امیرالمؤمنین مبارکباد

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

تا نور نشسته بر لبان تو علی / تا عشق بود چراغ جان تو علی
آن صحنه و آن حماسه ی روز غدیر / خاریست به چشم منکران تو علی . . .

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

موج یک حادثه در جان غدیر است امروز / و علی چهره ی تابان غدیر است امروز
عید ولایت بر همه مبارک

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

غدیر ، بهاى هر چه بهاران، طراوت قطره قطره‏ ى باران
عطر دل‏ انگیز نعمت ولایت و… موهبت هدایت مبارک باد . . .

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

بر خاطره ی زمان طراوت بارید / بر کام جهان دمی حلاوت بارید
رشکی به دل تمام دریاها شد / آن خم که بر او ابر ولایت بارید . . .

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

مهر تابان ولایت، شد نمایان در غدیر
باز بخشید این بشارت، خلق را جان در غدیر
«هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست»
این ندا پیچید در گوش بزرگان در غدیر
خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار
ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر
عید سعید غدیر بر شما مبارک

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

عید است و هوا شمیم جنت دارد / نام خوش مصطفی حلاوت دارد
با عطر گل محمدی و صلوات / این محفل ما عجب طراوت دارد

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

بر حبل ولایت علی چنگ زنیم / بر شیشه عمر بد دلان سنگ زنیم
همراه فرشتگان به ذکر صلوات / در عید غدیرخم خوش آهنگ زنیم

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

خرّم تر از این لحظه ندیدست علی / از امر خدا به خلق گردیده ولی
بیعت همه کردند به ذکر صلوات / تفسیر الست ربکم بود و بلی

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس تبریک عید غدیر به سیدها

وقتی که بگفت وال من والا را / خشنود نمود حضرت زهرا را

بر احمد و نایبش فرستد صلوات / هرکس که پذیرفته ز جان مولا را

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

مستیم ولی ز جمع هشیارانیم
مشغول دعای بارش بارانیم
با یک صلوات بیعتی تازه کنیم
تا حشر به بیعت علی می مانیم

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس تبریک عید غدیر به سیدها

دست همه عاشقان حنایی شده است
شعر همه شاعران ولایی شده است
از یمن غدیر خم به ذکر صلوات
دوران فراق او نهایی شده است

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

الحق که تو آن علی ولی اللهی
از اسرار خداوند جهان آگاهی
آغاز ولایتت فرستم صلوات
دانم ز عنایتت غمم می کاهی

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس تبریک عید غدیر به سیدها

امید خدا به ما نویدی بدهد / در عید غدیر اجر مزیدی بدهد
از برکت ذکر یاعلی و صلوات / حق با فرجش بر همه عیدی بدهد

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

آغاز علی بود و علی حُسن ختام / او اول و آخر است به دین اسلام
در عید غدیرخم فرستد صلوات / هر کس که و را علی ولی گشت و امام

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس تبریک عید غدیر به سیدها

خورشید خجالت زده شد روز غدیر / در رشک رخ نبی و سیمای امیر
پس چهره برافروخت به ذکر صلوات / تفسیر بشد وگرنه آن دم تکویر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

یارب به حق غدیر و مولای غدیر / با دست علی ومرتضی دستم گیر
تا همره قدسیان فرستم صلوات / فریاد زنم ز فرط شادی تکبیر

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

از فرط گنه جهان ما شد تاریک / ای کاش خدا برای عرض تبریک
در عید غدیرخم به نور صلوات / عیدی بدهد فرج نماید نزدیک

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

در عید غدیرخم چو پیمان بستند / تا آخر عمر عهدشان نشکستند
بر روح بلند پایمردان صلوات / لعنت به جماعتی که آن بگسستند

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

در عید غدیر شاد و دست افشانم / مست از می ناب حضرت سبحانم
یاران همه در سماع و ذکر صلوات / خاموش نشستن این زمان نتوانم

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

در عید غدیرخم بسی مسرورم / از نور جمال مرتضی مسحورم
امید که در حشر به ذکر صلوات / با حب علی خدا کند محشورم

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

غافل مشو از عید غدیر و برکات / امروز خدا گشوده است باب نجات
جبریل و ملائک همه با امر خدا / سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

این عید سعید حیدر کرار است
شادی و شعف به عرش حق بسیار است
ذکر صلوات بر محمد امروز
خشنودی آل عترت و اطهار است
عید سعید غدیر خم مبارک باد

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

عیدی چو غدیر این قدر معظم نیست / حبلی چو ولایتش چنین محکم نیست
بر رشته ی محکم ولایت صلوات / بیچاره بود هر آن که مستعصم نیست
عید سعید غدیر خم مبارک باد

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

زیر چتر بوسه ها ، آسمان غدیر شد
فرصت ِ تنفس ِ نغمه ی کویر شد
ترجمانی از بهشت ،ترجمانی از خدا
روی دست ِ عرشیان، آیه ای غدیر شد . . .

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس تبریک عید غدیر به سیدها

بر عید غدیر عید اکبر صلوات / بر چهره ی نورانی حیدر صلوات
بر فاطمه این عید هزاران تبریک / بر یک یک اهل بیت کوثر صلوات . . .
عید غدیر بر شما مبارک

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

عید است و غــدیرش ، علی والا است ، علی
دل تشنه عـــــدل است و او دریاست ، علی
جشن است و مبارک ، علی گشته است ، ولی
دنیا همـــه را شادی که مـــــولا است ، علی

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

اس ام اس های تبریک عید غدیر به سیدها

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب