اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

پنجشنبه است

فاتحه ای بفرستیم برای تمام

آنهایی که دربین ما نیستند

ولی دعاهایشان هنوز کارگشاست

و یادشان همیشه با ماست

روحشان شاد

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس شب جمعه برای اموات

پنجشنبـــــــــه.است

روز شاد کردن دلِ آنهايي که

در زير خاک در انتظارنــد

روز لمس کردن خاطره اي که

در ذهن داريم

که باخود ميگوييم چقدردلم

برايت تنگ شده

براےشادےروح اموات صلوات

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس خیرات در حق اموات

پنجشنبه

و بوی حلوای خیرات ، یاد آدم های رفته !

پنجشنبه

و عکس های یادگاری ، دلتنگی های اجباری !

پنجشنبه

و اموات چشم انتظار فاتحه و صلوات !

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس شادی روح اموات

يادكنيم

از گذشتگان و اموات …

با شاخه گلي

و نثار فاتحه …

وصلوات برمحمد وآل محمد

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس ذکر صلوات برای اموات

پنجشنبه است

ثانیه هایمان بوی دلتنگی میدهد

چه مهمانان ساکتی هستند رفتگان

نه بدستی ظرفی آلوده میکنند

نه به حرفی دلی را

تنها به فاتحه قانعند

شادی روح تمام اموات فاتحه وصلوات

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس های شب جمعه ای برای اموات

پنجشنبه ای ديگر

و چشم انتظاری اموات

به خيرات شما خوبان

دسته گلی از صلوات و فاتحه

نثارِ روح عزيزشان كنيم

ياد كنيم تا يادمان کنند

روحشان شاد و یادشان گرامی

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس دعا برای آرامش روح اموات

پنجشنبـــــــــه.است

روز شاد کردن دلِ آنهايي که

در زير خاک در انتظارنــد

روز لمس کردن خاطره اي که

در ذهن داريم

که باخود ميگوييم چقدردلم

برايت تنگ شده

براےشادےروح اموات صلوات

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس و متن شب جمعه برای شادی روح اموات

پنجشنبه است

ثانیه هایمان بوی دلتنگی میدهد

چه مهمانان ساکتی

هستند رفتگان

نه بدستی

ظرفی آلوده میکنند

نه به حرفی دلی را

تنها به فاتحه قانعند

شادی روح تمام

اموات فاتحه وصلوات

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس فاتحه برای اموات

پنجشنبه اس

اموات رو از یاد نبریم

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم

مردن آن است که از خاطره ها محو شوم..

نثار روح عزیزان خاموش

اللهم صل علی محمد وآل محمد

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس شب جمعه برای اموات

پنجشنبه است

به یاد همه آنهایی

که بین ما نیستند

و هیچکس نمی تونه

جاشون ‌رو توی قلبمون پر کنه

نثار روح پدران و مادران آسمانی

وهمه گذشتگانمان

بخوانیم فاتحة و صلوات

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس خیرات برای اموات و درگذشتگان

پنجشنبہ است

آنهایے ڪہ مهلت دنیایشان تمام شدہ

در آن سوے مرزهاے مرگ منتظر فاتحہ‌اے از طرف من و تو هستند…

دریغ نڪنیم آن را از تمام اموات

مخصوصا آنهایے ڪہ حق بہ گردن ما دارند

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس فاتحه شب جمعه برای اموات و رفتگان

ميگن خواب مرگ كوتاهه،

ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛

“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،

دوست دارى با بلندترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…

امروز پنج شنبه و شب جمعه است،

يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..

بياييم با يك فاتحه آرامش خواب را به روحشان هديه دهيم…

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس شعر برای طلب رحمت مردگان و اموات

پنج شنبه هست

یک دانه شمع و یک شیشه گلاب

چه ملاقات ساده ای دارند اموات

شادی روح اموات صلوات

اللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس بهترین دعا برای اموات در شب جمعه

پنجشنبه است

همان روزی ڪه

اموات میایند به سمت نزدیکانشان

دستشان ازدنیا ڪوتاه است

ومحتاج یادڪردن ماهستند

بافاتحه وصلوات

روحشون را شاد کنیم

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

اس ام اس های شادی روح اموات و مردگان و رفتگان مخصوص شب جمعه

جدیدترین مطالب