نیم نگاهی به گذشته

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

اس ام اس شب بخیر گفتن به دوست دختر و جدیدترین اس ام اس شب بخیر برای دوست دختر و زیباترین اس ام اس های شب بخیر به همسر آینده و سری زیبای اس ام اس شب بخیر گفتن به دوست دختر

 

دستانم لايق شڪوفہ‌هاى

اجابت نيستند اما از آنجايى

ڪہ پروردگارم را رحمان

و رحيم ميشناسم بہترينہا را

برايتان طلب ميڪنم

شبتون در پناه خــــــدا

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

خـدایـا

وقتی ڪه شب میرسد

افڪارم از تو آرامش می‌گیرد

خوابم از مهرت،اطمینان می‌یابد

مرا از واسطه‌های آرامش

و شادی بندگانت قرارده

شبتون پر از آرامش

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر گفتن به دوست دختر

شب زیباتون متبرک به

گرمی نگاه خدا

الـــهی

دلخوشی‌هاتون افزون

دلاتون از غم وغصه خالی

و جمع خانواده‌تون

پراز دلگرمی و عشق و لبخند‌

شبتون مــــاه

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

شب آرامشش را از

خدا قرض گرفته

که اینچنین آرام است

آرامشی از

جنس خدا برای

امشبتان خواستارم

شبتون غرق در عطر گل

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر گفتن به دوست دختر

خود را بـہ خدا بسپار

وقتے دلت تنگ است

وقتے ڪـہ صداقت ها

آلودہ بـہ صد رنگ است

خود رابـہ خدا بسپار

چون اوست ڪـہ بےرنگ است

با آرامش بخواب عزیزم

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

خدایا امشب آرامشی از جنس

فرشته هایت نصیب همه دلها

و شبی آرام و بی نظیر

قسمت عزیزانم بگردان

تا درودی دیگر بدرود

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر گفتن به دوست دختر

نمى گویم شبتان به خیر

که خیرى ست

به کوتاهى شب

مى گویم عاقبت تون بخیر

که خیرى ست

به بلنداى سرنوشت

عاقبت تون بخیر

غم هاتون فانى شادى هاتون باقى

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

خدایا

در اين شب تو رامهربانيت قسم

دلهاى گرفته را شاد

ودست هاى نيازمند رابى نيازگردان

وقلبى نورانى،تنى سالم

زندگى ارام

نصيب دوستانم بگردان…

شبتون بخیر

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر گفتن به دوست دختر

الهی امشب هرچی خوبیه

و خوشبختیه خدای مهربون

براتون رقم بزنه

کلبه‌هاتون ازمحبت گرم باشه

و آرامش مهمون همیشگی

خونه‌هاتون باشه

شبتون گرم و در پناه خــدا

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

مرگ انسان زمانی است که

نه شب بهانه‌ای برای خوابیدن دارد

نه صبح دلیلی برای بیدار شدن

زندگیتون پراز دلیل‌های زیبا

شبتون پر از آرامش و عاشقانه

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر برای دوست دختر

براتون زيباترين

حس‌هارو خواهانم

حس قشنگ آرامش

وجود خدا درقلبتون

حس لطافت گلها

حس باران توفصل گرما

وحس داشتن دوستان

خوبے مثل شما

شبتون پروانه‌ای

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر

انتهای شـب تــمام

نــگــرانــــیــت را

به خــــدا بـسـپار

و آسـوده بـخواب

که خدا تمام شـب

بــــیــــــدار اسـت

شبتون معطر به عطر گل

اس ام اس شب بخیر به دوست دختر سری جدید

اس ام اس شب بخیر برای دوست دختر

خدایا در این لحظات شب

دلهای دوستانم را

پراز نور و شادی کن

وآنچه را که

به بهترین بندگانت

عطا میفرمایی

به آنها نیز عطافرما

نگاه خدا همراهتان

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب