لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

 

 روز جهانی معلولان را خدمت شما دوستان بزرگوار تبریک میگوییم . امیدواریم از این اس ام اس های زیبای تبریک روز جهانی معلولان خوشتان بیاید در ادامه مشاهده فرمایید..

 

پیامک روز جهانی معلولان

معلولیت محبوبیت است از جانب خالق دوست / معلولیت محدودیت است اما ناتوانی نیست

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلول…

کسی که برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول میگیرند

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

روز جهانی معلولان

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

متن تبریک روز جهانی معلولان

معلول فردی است منتخب خداوند که بدلیل عشق زیاد باریتعالی به بعضی از بندهاش

یکسری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

پیامک روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما می توانیم است . روز جهانی معلولین گرامی باد .

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

اس ام اس روز معلولان

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ !!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

روز جهانی معلولان

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن است که

بهترین های دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسی است که علیرغم اینهمه موانع خودرا به سرمنزل مقصود میرساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

متن تبریک روز جهانی معلولان

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

پیامک روز جهانی معلولان

گرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست

هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَری هایِ غلط درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم می کنی مَعقول نيست

اس ام اس روز جهانی معلولان, روز جهانی معلولان

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

معلول از نظر لغوی به معنای هرچیزی که آن را به علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند که میتواند جزء بهترینها باشد گرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل است اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش میتواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

متن تبریک روز معلولین | اس ام اس روز معلولان

روز جهانی معلولان

خداوندمی فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد امده و او بر آن مصیبت صبور و بردبار بوده

من حیا میکنم از انکه در روز قیامت برای اوپرونده ای بازکنم

روز جهانی معلولان گرامی باد

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب