لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مجموعه جدیدترین اس ام اس های شام غریبان امام حسین (ع)

مجموعه جدیدترین اس ام اس های شام غریبان امام حسین (ع)

مجموعه جدیدترین اس ام اس های شام غریبان امام حسین (ع)

***اس ام اس و پیامک های تسلیت شام غریبان***

امشب خبـر ای یاران از فاطمه می‌آید
گاهی به سوی گـودال، گه علقمه می‌آید
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

اگر صبح قیامت را شبی است ، آن شب است امشب

طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب

صبا از من به زهرا( س) گو بیا ، شام غریبان بین

که گریان دیده ی دشمن به حال زینب است امشب
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

اشک را در چشم خود همواره پنهان کرده ام
بغض را مهر گلو گیر گریبان کرده ام

آشنا با لحظه های غربت و خاموشی ام
خلوتم را لا جرم شام غريبان کرده ام
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

پنهـان شده زيـر گل قرآن رباب امشب
خون گريه کند دريا از گريه آب امشب
امشب شب هجران است يا شام غريبان است؟
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد
***اس ام اس و پیامک های تسلیت شام غریبان***
امشب خبـر ای یاران از فاطمه می‌آید
گاهی به سوی گـودال، گه علقمه می‌آید
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟
امشب تن مردانگی در بند کین است
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

شب شام غریبان است
به صحرا بی کفن امشب
تن پاک شهیدان است
ای دل بسوز امشب
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

 

شب شام غریبان حسین است/تمام عرش در دامان حسین است/دگر این شب سحر از پی ندارد/که خورشید جهان بی سر حسین است
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

مجموعه جدیدترین اس ام اس های شام غریبان امام حسین (ع)

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

امشب تن مردانگی در بند کین است

آزادگی جرمی سیه چون جرم دین است

امشب صداقت دیده اش مهمان اشک است

خلقت زنامردانگی ها غرق رشک است

امشب شب شام غریبان حسین است
شب شام غریبان حسینی تسلیت باد

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

خدایا این شام روز عزا یا غروب شب عید قربان است
زمینِ صحرای کرب وبلا صحنه صحنه زخون لاله باران است
ناله کن ای دل تا سحر امشب

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

گردیـده جـدا از هم شمع و گل و پروانه
از گلبن وحی امشب گم گشته دو ریحانه
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

اگر صبح قیامت را شبی است ، آن شب است امشب
طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب
صبا از من به زهرا( س) گو بیا ، شام غریبان بین
که گریان دیده ی دشمن به حال زینب است امشب

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

فریاد که کشتند امام شهدا را
لب تشنه بریدند سرخون خدا را
ایثار و شهادت، قانون حسین است
پیروزی اسلام از خون حسین است

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

اشک را در چشم خود همواره پنهان کرده ام
بغض را مهر گلو گیر گریبان کرده ام
آشنا با لحظه های غربت و خاموشی ام
خلوتم را لا جرم شام غریبان کرده ام

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

عکس شهدا امشب در قرص مه افتاده
جسـم پسـر زهـرا در قتلگـه افتاده
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟
***اس ام اس شام غریبان
امشب خبـر ای یاران از فاطمه می‌آید
گاهی به سوی گـودال، گه علقمه می‌آید
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

شام غریبان گل های باغ طاها است
گل های پرپر شده از گلزار زهراست
عزاداریتان قبول و التماس دعا

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

شمع غم روشن کنید
شام غریبان امشب است
شام هجران امشب است…
فرا رسیدن شام غریبان را به شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

امشب تن مردانگی در بند کین است
آزادگی جرمی سیه چون جرم دین است
امشب صداقت دیده اش مهمان اشک است
خلقت زنامردانگی ها غرق رشک است
امشب شب شام غریبان حسین است

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

بر خانه ها بر کوچه ها باریده نفرین سکوت
شام غریبان شد مگر کین سان خموش شد خانه ها
سر در گریبان هر کسی مبهوت و مات آنچه شد
دودی اگر آید برون از آه سینه سوز ما
از اضطراب حادثه امشب نمی خوابد کسی
ناباورانه زیر لب ، فردا رود آن مقتدا ؟

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

خالی است هر سو بنگری از مرد و مردی
طعنه به مردان می‏زند سودای دردی
شام غریبان است و یارانم شکستند
می‏لرزد آوای دلم شاید ز سردی!

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

پنهـان شده زیـر گل قرآن رباب امشب
خون گریه کند دریا از گریه آب امشب
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

شب شام غریبان حسین است
تمام عرش در دامان حسین است
دگر این شب سحر از پی ندارد
که خورشید جهان بی سر حسین است

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

بسوز ای دل، بسوز ای دل،
شب شام غریبان است
به صحرا بی کفن امشب
تن پاک شهیدان است
ای دل بسوز امشب

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

دل شعله عاشورا جان تاب و تبی دارد
در کرب و بلا زینب امشب چه شبی دارد
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟

 

♣ ♣ ♣ اس ام اس شام غریبان ♣ ♣ ♣

زهرا از جنان کرده در کوفه عبور امشب
یا عطر حسین آید از خاک و تنور امشب
امشب شب هجران است یا شام غریبان است؟

جدیدترین مطالب