پیام تبریک بازنشستگی دوست | متن تبریک بازنشستگی همکار

پیام تبریک بازنشستگی دوست | متن تبریک بازنشستگی همکار

بازنشستگی مرحله مهمی از زندگی ماست. زمانی است که زندگی روزمره ما تغییر می کند. برای بسیاری از مردم زمانی است که تمام زندگیشان منتظر آن بوده اند.اما برای برخی دیگر روزی است که در آن از مثمر ثمر بودن باز می ایستند و انگیزه هایشان را از دست می دهند.

پیام تبریک بازنشستگی دوست

در هرصورت، روز بازنشستگی یک روز خاص و ویژه است که باید جشن گرفته شود! و هر جشن با پیام ها و آرزوها و هدیه هایی همراه است. در این مقاله می توانید پیام های تبریک بازنشستگی دوست و عضوی از خانواده یا همکار نزدیکتان را پیدا کنید.
همانطور که همیشه پیشنهاد می دهیم، دو یا چند پیام را با کلمات خودتان در هم آمیزید و آن را شخصی تر کنید.

پیام تبریک بازنشستگی دوست

متن تبریک بازنشستگی همکار

Thanks for your advice, dedication, and helpfulness. We will miss you.

بخاطر تعهد،مشاوره دادن و کمک حال بودنمت ممنونیم.دلمان برایت تنگ می شود.

تبریک بازنشستگی همسر

I don’t like to see you go, but I’m happy for your new adventure in retirement.

من دوست ندارم ببینم که می روی، اما برای ماجراجویی جدیدت در بازنشستگی خوشحالم.

پیام تبریک بازنشستگی دوست

Congratulations, but we will miss seeing your face.

مبارک باشد، اما دلمان برای دیدن چهره ات تنگ می شود.

متن تبریک بازنشستگی همکار

Appreciate all your kind words and teachings. We will miss you.

تمام تعلیمات و کلمات مهربانانه ات را اجر می نهیم.دلمان برایت تنگ می شود.

تبریک بازنشستگی همکار

متن تبریک بازنشستگی کارمند

You have taught me so much. I hate to see you go, but am so happy for you and your family’s new life. Enjoy!

تو به من چیزهای زیادی آموختی. متنفرم از اینکه می بینم می روی، اما برای تو و زندگی خانوادگی جدیدت خوشحالم.خوش بگذره!

تبریک بازنشستگی به دوست

Wishing you the best through retirement, but please come back to visit periodically.

بهترین بازنشستگی را برایت آرزومندم، اما گاهی بیا و به ما سر بزن.

متن تبریک بازنشستگی همکار

While you are out having a good time and living the great life, think of us here back at work.

وقتی که داری خوش می گذرانی، به فکر ما که کار می کنیم هم باش

تبریک بازنشستگی همکار

Excited to watch you go and live the life you always dreamed of!

هیجان انگیز است که می بینم می روی تا زندگی که همیشه ارزویش را داشتی تجربه کنی!

پیام تبریک بازنشستگی همکار

تبریک بازنشستگی پدر

Happy, Happy retirement day. You have earned it!

روز بازنشتگی خیلی مبارک باشد. بالاخره بدستش آوردی

Thankful for the time we all shared together. Congratulations!

بخاطر وقتهایی که باهم گذراندیم ممنونم.تبریک می گویم.

Wishing you the best, but wishing it was me.

بهترین ها را برایت آرزومندم، ای کاش من جای تو بودم

اس ام اس تبریک بازنشستگی به همکار

پیام تبریک بازنشسته شدن

So jealous you get to leave this place, but guess you earned it! Congratulations. Thankful for all we shared.

حسودی می کنم که اینجا را ترک کردی، اما حدس میزنم بدستش آردی.مبارک باشد.

برای تمام چیزهایی که داشتیم ممنونم

تبریک بازنشستگی همکار فرهنگی

Hope to see you soon, even though you will not miss us one bit! You were more than just a coworker, you were my friend.

امیدوارم ببینمت.حتی اگر ذره ای دلت برایم تنگ نشود.

تو برایم بیشتر از همکار بودی. تو دوستم بودی.

پیام تبریک بازنشستگی فرهنگیان

Already missing you, but now you have to go! Happy day of retirement!

دلم برایت تنگ شده. اما توباید بروی.
روز بازنشستگی مبارک.

متن تبریک برای بازنشستگی دوست

پیام تبریک بازنشستگی همکار فرهنگی

You finally are here! Welcome to retirement! Let’s have some fun! Ready to go fishing?

پیام تبریک بازنشستگی برای دوست
تو بالاخره اینجایی! به بازنشستگی خوش آمدی! بیا خوش بگذرانیم!
آماده ای به ماهیگیری برویم؟

متن تبریک بازنشستگی فرهنگی

Welcome to the land of the free! You earned your retirement, but now it is time to have some fun!

به سرزمین راحتی خوش آمدی
تو به بازنشستگی ات رسیدی اما وقتش رسیده کمی خوش بگذرانیم.

پیام کوتاه تبریک بازنشستگی

Wishing you happiness and peace for the rest of your life. Excited to see you fulfill your lifelong dreams.

شادی و صلح برای باقی عمرت آرزومندم

هیجان انگیز است که ببینم به رویاهایت دست یافته ای

Now that you have the time available, do you think we can hang out? Happy day of retirement! Let’s go wet a hook!

حالا تو زمان در دسترست داری، فکر می کنی می توانیم به تفریح برویم؟

بازنشستگی ات مبارک.بیا برویم قلابی خیس کنیم.

To my best friend, I watched you work so hard over the years. Congrats on retiring…you have certainly earned it and more!

برای بهترین دوستم، من تو را در این چندسال تماشا کردم، سخت کار کردی. تبریک بخاطر بازنشستگی… بالاخره بدستش آوردی

تبریک بازنشستگی به انگلیسی

After seeing you accomplish so much, I have a massive respect for you, my friend. Congratulations. Wishing you only the best! Happy day!

بعد از تماشای کوشش زیادت، من برایت خیلی احترام قائلم دوست من.تبریک!
برایت بهترین هارا ارزومندم. این روز مبارک باد.

تبریک بازنشستگی به انگلیسی

تبریک بازنشستگی به برادر

With the warmest of wishes and the warmest of hearts, so excited for your new adventure!

از صمیم قلب ها برایت آرزومندم، برای ماجراجویی جدیدت هیجان زده ام.

پیام تبریک بازنشستگی برای همکار

Congratulations on your huge accomplishments! You deserve everything and more. Congrats, my friend!

بخاطر تلاش هایت این روز مبارک باد. تو لایق بهتر از این هستی.تبریک دوست من.

جملات کوتاه تبریک بازنشستگی

Best wishes on adventures, fun, and love during your retirement. Excited for additional time with you during this retirement! Congratulations!

با آرزوی بهترین ماجراجویی ها، شادی ها و عشق ها در طول بازنشستگیت.

برای داشتن وقت اضافه در طول بازنشستگی، هیجان زده ام.مبارک باشد.

تبریک بازنشستگی به معلم

To my dearest friend, excited to watch you during this time of freedom. Wishing you the best the retirement years of your life!

ای عزیزترین دوستم، برای تماشای تو در این اوقات آسایش هیجان زده ام.
طول عمر و سالهای خوبی را در زمان بازنشستگیت آرزومندم.

تبریک بازنشستگی به استاد

Sincerest wishes on your retirement! Congratulations on your retirement and good luck!

پیام های بی ریا تبریک بازنشستگی
بی ریاترین آرزوها را برای بازنشستگیت دارم
بازنشستگی ات مبارک و موفق باشی.

تبریک بازنشستگی همکار

We have enjoyed you! Now, it is time to enjoy yourself! Happy retirement day!

ما از داشتنت لذت بردیم، حالا وقت آن است که از خودت لذت ببری
روز بازنشستگی مبارک

تبریک بازنشستگی همکار

متن تبریک بازنشستگی پرستار

Good luck retiring! Enjoy your golden years! Praying you have a lovely retirement! Hope you and your spouse enjoy each others company during retirement!

در بازنشستگی موفق باشی
از سالهای طلایی ات لذت ببر
دعا می کنم بازنشستگی خوبی داشته باشی
امیدوارم تو و همسرت از همراهی باهم در بازنشستگی لذت ببرید.

تبریک بازنشستگی همکار

Thank you for your dedication! Thanks for all your hard work through your working years! Wishing you well through retirement!

بخاطر تعهدت ممنونم
ممنونم که در سالهای مشغولیت سخت کار کردی.
برایت خوشی در بازنشستگی را آرزومندم

متن تبریک بازنشستگی همکار

Retiring is your new key to success! You’ve earned it!

بازنشستگی کلید جدیدت برای موفقیت است
بالاخره بدستش آوردی

متن برای تبریک بازنشستگی پدر

Congrats on your retirement…wishing you lots of love, peace, good health, wealth and happiness! Welcome to retired life!

بازنشستگی مبارک.برایت عشق،صلح،سلامتی و ثروت، شادی آرزومندم
به زندگی بازنشستگی خوش آمدی

متن تبریک بازنشستگی به دوست

Live it up during retirement! Great job! Enjoy retiring! Happy, happy retirement!

در بازنشستگی خوب زندگی کن!
عالی است! از بازنشستگی لذت ببر!
بازنشستگی مبارک!

پیام تبریک بازنشستگی دوست

You have taught us so much. We will miss you! May retirement be what you dreamed of!

تو چیزهای زیادی به ما آموختی، دلمان برایت تنگ می شود.
امیدوارم بازنشستگی همانی باشد که رویایش را داشتی.

تبریک بازنشستگی همکار

So grateful for your commitment through the years. Congratulations! Congrats, congrats, congrats on the many years of service.

از همکاریت در طول این سالها ممنونم. بازنشستگی ات مبارک باد!

مبارکباد، مبارک باد، این همه سال خدمت کردن مبارک باد!

You will be missed, but happy for your new adventure!Retiring is the start of a new life. Enjoy this new journey!

دلتنگت می شویم اما برای ماجراجویی جدیدت خوشحالیم.

بازنشست شدن شروع یک زندگی جدید است.
از این سفر جدید لذت ببر!

پیام تبریک بازنشستگی دوست

تبریک و تشکر بازنشستگی

Wishing you well during your retirement and travels. Safe travels, good luck, and congrats on your retirement.

امیدوارم در طول این بازنشستگی و مسافرتت سلامت باشی
سفر بی خطر، موفق باشی و بازنشستگی مبارک.

پیام تبریک بازنشستگی دوست

With retirement, you can dedicate your life to your family and fun. Wishing you all the best during your retirement days!

بوسیله بازنشستگی، می توانی زندگیت را به خانواده و شادی ات اختصاص دهی.
در روزهای بازنشستگیت بهترین هارا برایت آرزومندم

پیام های خنده دار تبریک بازنشستگی

Do not get to gray during your retirement years! It is all downhill from here, fella! Try not to get bored or go crazy.

در سالهای بازنشستگی پیر نشو
این جاده سراشیبی ست، سقوط نکنی!
بی حصوله نشدن و دیوانه نشدن را امتحان کن!

تبریک بازنشستگی به همکار

Time to get golfing!

Ready to wet a hook?

Fishing for a new job or just retiring?

At your age, you are probably retiring in the bathroom, heh right?

Over the hill and through the woods to retirement?

Enjoy your retirement with your old lady!

وقت گلف بازی کردن است!
آماده ای قلابی خیس کنیم؟
ماهیگیری شغل جدید است یا برای بازنشستگی است؟
در سن و سال تو، باید استراحت کرد.مگه نه؟
برای بازنشستگی از صخره ها و جنگل ها عبور کردی؟
با خانم پیرت از بازنشستگی لذت ببر. :mrgreen: 

متن تبریک بازنشستگی همکار

Good luck dealing with all this new time…you and your wife will need it!

The two best days of your life? Buying the boat and then selling it!

You are officially old now.

در این راه موفق باشی.تو و خانمت به آن نیاز داشتید!
دو روز بهترین روزهای زندگی هستند.خریدن قایق و فروختن آن!
حالا تو رسما پیر شدی!

پیام تبریک بازنشستگی دوست

Enjoy your golden years…before you go silver.

So glad you are finally gone! Enjoy your retirement because we sure will!

بازنشستگی مبارک! نمی توانم باور کنم که به اینجا رسیدی.

ما بدون تو چکار کنیم؟ آها، درسته، همان کاری که با تو انجام می دادیم!

اس ام اس خنده دار برای بازنشستگی دوست

What will we do without you? Oh, yea, the same thing we did with you!

در خانه نو و مطب دکترت از بازنشستگی لذت ببر.
روز استفاده زیاد از بیمه درمانی مبارک!

پیام تبریک بازنشستگی دوست

Enjoy retiring in doctor’s offices and your grand-kid’s houses.

وقتی بدنت پیر شد و قلبت کوچک، زمان بازنشستگی است!
ارتقا رتبه ات برای هیچکاری انجام ندادن مبارک!
مبارک باشد، بهتر از هیچی است.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب