اس ام اس تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

اس ام اس تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

تبریک تولد برای دوست دختر و معشوقه تان با زیباترین مجموعه اس ام اس تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر قشنگ تر می شود در روز تولد دوست دخترتان از جدیدترین پیام تبریک تولد دوست دختر استفاده کنید.

 

اس ام اس تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

اگر قصد دارید یک روز بی نظیر با دوست دخترتان را در روز تولدش بگذرانید ایده ی خوبی است که جملات و پیام های تبریک زیبا و معناداری برای او بفرستید. با کلمات عاشقانه او را واقعا خوشحال کنید، و این عشق خالصتان به او را می رساند. فرصت این را داشته باشید که بهترین متونی که به فکرتان می رسد را بنویسید. برای کمک به شما جملات زیبا و دلربایی در زیر آورده ایم که می توانید با آنها ایده بگیرید و جملات خودتان را بنویسید.آنرا در فیسبوک،توئیتر و هرجایی که خواستید به اشتراک بگذارید.
با او وقت بگذرانید و تمام احساسات پنهانی خود را به او نشان دهید.

تبریک تولد دوست دختر

I am thrilled that I get to spend another year making memories with you, you are truly the light of my life. Happy birthday to you my love!

من هیجان زده ام که یکسال دیگر با تو خاطره ساختم، به راستی تو روشنایی زندگی منی.تولدت مبارک عشقم.

تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

The only thing better than you is that I get to spend today celebrating your birth. You are the best thing that has ever happened to me.

تنها چیزی که بهتر از تو است، این است که امروز تولدت را با جشن گرفتن می گذرانیم. تو بهترین چیزی هستی که برای من اتفاق افتاده است.

پیام تبریک تولد دوست دختر

You have made my every dream come true simply by being in my life. I hope that with this new year, I can do the same for you.

با بودنت در زندگیم، تمام رویاهایم را حقیقت بخشیدی. آرزو می کنم که امسال من هم همین کار را برای تو انجام دهم.

تبریک گفتن تولد به دوست دختر

Every day I am with you is like receiving a gift. It is impossible to show how much you mean to me, but I hope this gift comes close.

هر روز که با تو بودم، مثل گرفتن هدیه بود. غیرممکن است که بشود نشان داد چگونه برایم معنا داری، اما آرزو می کنم که این هدیه نزدیک باشد.

تبریک تولد به دوست دختر سابق

One day of celebration does not seem adequate to express how special you are. Happy Birthday to my love.

یک روز جشن تولد برای نشان دادن خاص بودنت کافی بنظر نمی آید. تولدت مبارک عشقم.

متن زیبای عاشقانه برای روز تولد دوست دختر

All I can think about when I see you blow out your birthday candles is that I wish I could make every dream come true.

تمام چیزی که میتوانم فکر بکنم زمانی است که شمع های تولدت منفجر شوند و من آرزو می کنم ای کاش می توانستم هر رویایی را به حقیقت برسانم.

جملات زیبا برای تبریک تولد دوست دختر

I don’t see the years of age, but as a collection of memories, I am so happy to have been a part of them.

من سالهای قبلت را ندیدم اما در مجموع خاطراتمان خوشحالم که قسمتی از آنها بوده ام.

اس ام اس زیبا و عاشقانه به دوست دختر

It doesn’t take a cake full of candles to make me light up when I am around you. Happy birthday, I love you so much.

زمانی که پیش تو هستم نمی شود کل کیک را از شمع پر کرد و آنرا روشن کرد، خیلی دوستت دارم، تولدت مبارک

متن قشنگ رمانتیک برای روز تولد دوست دختر

It shouldn’t take a birthday for you to get everything you want. Here is to a life of happiness, today and every day.

نمی توانم یک تولد برایت بگیرم و همه چیزی که می خواهی را در آن به تو بدهم. برایت زندگی شادی در امروز و هرروز آرزومندم.

اس ام اس به مناسبت روز تولد دوست دختر

All I need to be happy is the knowledge that you are happy. Today and every day I will celebrate the fact that you were born, and that I have the chance to love you.

تمام چیزی که مرا خوشحال می کند، خوشحال بودن توست.امروز و هر روز من حقیقتا بدنیا آمدنت را جشن می گیرم تا فرصتی برای عاشقت شدن بدست بیاورم.

تبریک تولد دوست دخترم

Happy birthday to the love of my life. I can’t wait to celebrate a lifetime of birthdays with you!

تولد عشق زندگیم مبارک.نمی توانم برای جشن گرفتن طول عمرت صبر کنم.

تبریک تولد دوست دخترم

Happy birthday to the woman who showed me that love is worth pursuing. I plan to chase after your love on this birthday, and everyone after.

سالروز تولد بر زنی که به من نشان داد عشق لایق پیگیری است مبارک. من برای تعقیب عشق و علاقه ات در این تولد برنامه ریزی کرده ام.

تبريك تولد دوست دختر دوران بچگي

It is so much fun giving gifts to my greatest gift. Making you smile is my greatest ambition. Happy birthday to the sweetest girl!.

این خیلی جالب است که به بهترین هدیه ام هدیه دهم. خنداندن تو بزرگترین هدف من است. تولد عزیزترین دختر مبارک.

متن زیبا و عاشقانه به دوست دختر برای روز تولدش

There is no song, poem, or sentiment that conveys my love for you. So today you will have to settle for happy birthday, my love.

هیچ اهنگ و شعر و احساساتی نیست که عشق من به تو را ابراز کند. تو امروز برای تولدت در اینجا مستقر خواهی شد عشقم.

جمله تبریک تولد دوست دختر

I hope you enjoy your birthday as much as I have enjoyed planning every detail. Love you to the moon and back, sweet girl.

امیدوارم که همانگونه که من از برنامه ریزی تولدت لذت بردم تو نیز از تولدت لذت ببری.به اندازه ی فاصله ات تا ماه دوستت دارم دختر عزیز.

Today I want to celebrate your obvious poor judgment, as I will never be enough to deserve you. Happy birthday, I love you so much.

امروز می خواهم به این اعتراف کنم که لیاقت داشتن تو را نداشتم.تولدت مبارک، خیلی دوستت دارم.

اسمس تبریک تولد به دوست دختر

Today as I light your candles and watch you make your wish, I will have a full heart knowing my greatest wish has already come true in you.

امروز زمانی که شمع هایت را روشن می کنم و درحال ارزو کردن تماشایت می کنم، با تمام قلبم آرزو می کنم که آرزویت به حقیقت بپیوندد.

تبریک تولد دوست دختر قدیمی

Today is your birthday, and everyone knows that we can never match the gift that you have given us, that is being a part of your life and owning a piece of your heart.

امروز روز تولدت است، و همه می دانند که هرگز نمی توانیم هدیه ای در شان آنچیزی که تو به ما دادی به تو هدیه دهیم، هدیه ات بخشی از تو بود و آن تکه ای از قلبت بود.

تبریک تولد دوست دختر

Happy birthday to the woman who owns me, heart and soul. I love you.

تولد بر بانویی که صاحب من، قلبم و روحم است مبارک. دوستت دارم.

اس ام اس تبریک تولد به دوست دختر سابق

The gifts I can purchase will never seem a fair exchange for the gifts you have given me. Your love, your time, your smile.

هدیه ای که برایت خریده ام در برابر هدیه ای که تو به من دادی چیزی نیست.عشقت، وقتت و لبخندت.

تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

Happy birthday to the girl who made me realize why men risk life and limb for the one they love. You have captured my heart and my reason.

تولد بر دختری که باعث شد من بفهمم چگونه مردان برای کسی که دوستش دارند زندگیشان را به خطر می اندازند مبارک. تو قلب من و دلیل مرا تسخیر کردی.

متن زیبا برای تبریک تولد دوست دختر

I can’t wait to get this day of celebration started, although a day is nowhere long enough for me to celebrate your existence.

نمی توانم تا شروع شدن تولدت صبر کنم،بخاطر اینکه امروز روزی است که وقت کافی دارم تا وجودت را جشن بگیرم.

تبریک تولد دوست دختر قدیمی

You say it’s just another day, but without your birthday my life would not be complete. Happy Birthday to my most precious gift.

بدون تولدت زندگیم کامل نبود. تولدت مبارک گرانبهاترین هدیه ام.

تبریک تولد دوست دختر

Being your boyfriend is like receiving a gift every day. I can only hope that I can become the man you deserve. Happy birthday, to the love of my life.

دوست پسر تو بودن مثل هر روز هدیه گرفتن است.فقط ارزو دارم مردی که لایقش هستی باشم. تولدت مبارک عشق زندگیم.

متن تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

Happy birthday to you! I hope that today brings me the opportunity to show you exactly how much you mean to me!

تولدت مبارک! امیدوارم امروز این فرصت را داشته باشم که به تو نشان دهم دقیقا چقدر برایم مهم هستی.

تبریک تولد به دوست دختر سابق

Here is to another year of falling deeper in love with you! The best part is, you make it so incredibly easy by simply being you. Sweet happy birthday darling!

امسال هم مثل هرسال بیشتر عاشقت می شوم. بهترین بخش آن این است که با بودنت به راحتی آن را اسان می کنی. تولدت مبارک عزیزم!

پروفایل تبریک تولد دوست دختر

Now that we are together, the years have lost their sting. My love for you is eternal, and will only grow stronger with passing years.

حالا که باهم هستیم زخم سالهای دور گم شده است. عشقم برایت ابری خواهد بود و با گذشت سالها قوی تر می شود.

تبریک تولد دوست دختر

I thank God daily for the gift of your life. You have been and continue to be the best thing He ever created.

به عنوان هدیه تولدت هر روز خدارا شکر میکنم.تو بهترین چیز ی هستی و خواهی بود که او خلق کرده است.

اس تبریک تولد دوست دختر

Today on your birthday, I wish for every gift you have given to me and others to be given back in double to you. You are loved.

امروز تولدت است، آرزو دارم که هر هدیه ای که برایم گرفتی دوبرابر برایت بگیرم، دوست داشتنی.

اس ام اس تبریک تولد دوست دختر

Happy birthday to the most amazing woman ever! I cannot wait to spend the day celebrating your special day together. Until then, every moment passed is one closer to you.

تولد بر شگفت انگیز ترین بانو مبارک! من نمی توانم لحظه ای برای جشن گرفتن و گذراندن وقت با تو صبر کنم. هر لحظه ای که می گذرد من به تو نزدیک تر می شوم.

تبریک تولد دوست دختر

Happiest of birthdays to the most amazing, kind, enchanting woman I know. I hope this day is as incredible as you are.

مبارک ترین تولد ها برای جذاب ترین، مهربان ترین و دلرباترین بانویی که می شناسم. امیدوارم این روز مثل خودت باور نکردنی باشد.

اس ام اس تبریک تولد دوست دختر

Happy birthday to you, my greatest adventure. I look forward to blazing new trails this year, with you by my side.

تولدت مبارک، بزرگترین ماجراجویی من. در جستجوی فتح مسیر های جدید در این سال هستم، همراه تو که کنار منی.

پیام تبریک تولد دوست دختر

From the moment you wake, until the moment you close your eyes, I am going to make sure this birthday is as incredible as you are.

از لحظه ای که برخاستی، تا زمانی که چشمت را بستی، من مطمئن می شوم که این تولد مثل خودت باورنکردنی باشد.

تبریک تولد دوست دختر

I don’t know how you do it, but I fall in love with you every time I look in your eyes. Happy birthday, darling!

نمی دانم چطور این کار را می کنی اما هر وقت که به چشمانتن نگاه می کنم عاشقت می شوم، تولدت مبارک عزیزم!

اس ام اس تبریک تولد دوست دختر

Happy birthday to the first girl I have ever truly loved, here is to being my only girl for the rest of eternity.

تولد بر دختری که واقعا دوستش داشتم مبارک، به امید روزی که تا ابد تنها دختر مورد علاقم باشی.

متن زیبا برای تبریک تولد به دوست دختر

I will only consider today a success if you enjoy every minute as much as I enjoy merely being around you. Happy birthday to the sweetest girl!

من امروز موفقیت را وقتی در نظر می گیرم که همانگونه که من از پیش تو بودن خوشحالم تو هم از دقیقه به دقیقه این روز لذت ببری.تولد بر عزیزترین دختر مبارک.

پیام تبریک تولد دوست دختر

My goal is to make every birthday your best one yet, I can’t wait to spoil you today, and every coming year. You are loved, so much.

هدف من هنوز هم بهترین کردن تولدت است، من نمی توانم برای لوس کردنت صبر کنم و این حالت را هر سال دارم. تو خیلی دوست داشتنی هستی.

تبریک تولد دوست دختر

I must have done some pretty amazing things in my last life to have been blessed with a love like yours. Happy birthday to my most amazing gift.

من باید در زندگی قبلم بهترین کار هارا انجام می دادم تا با عشق تو خوشبخت شوم. تولد بر جذاب ترین هدیه مبارک.

اس ام اس تبریک تولد عاشقانه برای دوست دختر

Celebrating your birthday is almost as much a gift for myself as it is a celebration of you. You are the best thing that has ever happened to me.

جشن گرفتن تولدت بیشتر از اینکه تو را خوشحال کند،یک هدیه برای من است.تو بهترین اتفاقی هستی که در زندگی من افتاده است.

اس ام اس تبریک تولد دوست دختر

The fact that you love me is a gift that is good enough to last me forever. Hope today I can make you feel the same way.

حقیقتا اینکه تو مرا دوست داری برای من همیشه بهترین هدیه خواهد بود. امیدوارم که امروز تو هم همین حس را تجربه کنی.

متن زیبا برای تبریک تولد دوست دختر

I wish that you could be me for only one moment, so you could truly understand just how I love you.

آرزو می کنم که ای کاش برای لحظه ای جای من بودی، بنابر این واقعا میفهمیدی که چقدر من دوستت دارم.

تبریک تولد دوست دختر

I have searched for the best happy birthday wishes possible, but nothing works like “I love you.” Happy birthday sweetheart.

من برای بهترین آرزوهای ممکن جستجو کردم اما هیچ چیز به اندازه “عاشقتم” جواب نمی دهد. تولدت مبارک عزیز دلم.

اس ام اس تبریک تولد دوست دختر

I hope that your gifts today bring you as much joy as I had buying them. Happy birthday my love!

امیدوارم که از کادوهات لذت ببری همانطور که من با شوق انها را خریدم.دوستت دارم عشق من.

جدیدترین مطالب