اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر شیمی – ریاضی – فیزیک – زبان – زیست – عربی

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر شیمی – ریاضی – فیزیک – زبان – زیست – عربی

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر شیمی

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر و استاد در ادامه این پست از سایت سماتک تهیه و گردآوری شده است. اگر می خواهید در روز معلم به استاد یک اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر زیبا هدیه دهید با ما همراه باشید.

♣ ♣ ♣

معلمی شغل نیست؛ عشق است، ذوق است، ایثار و فداکاریست. اگر به عنوان شغل به آن می‌نگری رهایش ساز و اگر عشق توست، بر تو مبارک باد

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر فیزیک

معلم پارچه لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر ریاضی

آموزگار عزیزم، دستم را به مهر گرفت و مرا در کوچه باغ‌های معرفت گام به گام گرداند. پس آنگاه مرا به میهمانی دانایی برد و با رنگین‌کمان لبخندش، مرا با خدا آشنا ساخت. عطر دلاویز یادش همواره مشام جانم را عطرآگین می‌کند

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر زیست

بهار سبز آتی فرداهای دانش‌آموزان، وام گرفته از خزان خستگی‌های معلم است

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر زبان

سپاسگزارم معلمم را که علم را به من آموخت، عقل را به من شناساند و عشق را به من نوشاند

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر شیمی - ریاضی - فیزیک - زبان - زیست - عربی

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر ادبیات

فهم از ذهن معلم وام گرفت، مِهر از چشمش وام گرفت، عطوفت از دستانش جام گرفت و من از واژگان پاکیزه‌اش نام گرفتم

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر ورزش

معلمم گفت: «پوچی، پاکی و پلیدی سه راهی است که در پیش پای هر انسانی قراردارد» و به من آموخت که راه پاکی را برگزینم

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر عربی

سپاس می‌گزارم معلمی را که همچون باران بر کویر خشک اندیشه‌ام بارید

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر ادبیات

معلم روشنی‌بخش درک زندگی‌ام شد و یادش همیشه در من جاریست

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر تاریخ

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت و نه اندیشه‌ها را

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر برق

در سپیده دم ازل آن زمان که سازندگی کائنات آغاز می‌گردید و کتاب تکوین گشوده می‌شد نخستین کلمه‌ای که با قلم تقدیر بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه زیبای استاد بود و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت. همیشه و در همه چیز استاد من هستید

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر ریاضی

ای چراغ معرفت، ای معلم عزیزم. واژه از ذهن تو معنا گرفت، علم از زبان تو راه خود را جست و عشق از دستان تو جاودانگی یافت

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر ادبیات

معلم خوبم، شمیم لطیف معرفت و انسانیت، به بهانه روز عطرآگینت قدر می‌دانم تمامی رنج‌ها، درها و خستگی‌هایت را که به خاطر من تحمل کردی

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر شیمی

آموزگارم، آموزنده معرفت و آگاهی، به بهانه روز سبزت، بر سر سفره شُکر، سجاده سپاس می‌گسترانیم در مسیر گام سبز تو؛ سپاسگزارم به پاس تمامی رنج‌هایت

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر فیزیک

مهربان معلم خوبم، تو چراغ معرفت را در ذهنم افروختی تا در ظلمتکده زندگی سُرنخورم؛ تو دوست داشتن را به من آموختی تا رنج کشیدن را دوست بدارم؛ تو علم را به من آموختی تا رهنورد فرداهای سبزم باشم. زندگانی‌ات سپید، هستی‌ات سبز، هر روزت آبی باد

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر زبان

مادرم به من راه رفتن را آموخت اما تو دستم را گرفتی و از کوچه‌های ظلمت جهل نجاتم دادی. مادرم به من شیر نوشاند اما تو همه هستی‌ات را در جام علم و دانش به من نوشاندی. مهر را مادرم به من هدیه کرد و مهربانی را تو به من آموختی، صداقت را تو به من چشاندی و عشق را تو به من نشان دادی. قامتت برافراشته، هستی‌ات سبز و روزت مبارک

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر شیمی - ریاضی - فیزیک - زبان - زیست - عربی

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر زیست

من نگاه می‌کردم اما تو به من چگونه دیدن را آموختی؛ من می‌خواندم اما تو به من چگونه خواندن را آموختی؛ من می‌اندیشیدم اما تو به من چگونه اندیشیدن را آموختی. تو الفبای سبز هستی را نشانم دادی. روزت مبارک. تمامی روزهایت سپید

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر عربی

معلم عزیز! آن زمان که پای درست می‌نشستم و تو الفبای عشق را به من می‌آموختی، دلم از گوهر کلمات خالی بود؛ تو مرا سرشار از واژه‌های روشن می‌کردی. سال‌هاست که از آن لحظه‌های شیرین می‌گذرد، ولی هنوز یاد و نامت در دلم زنده است. آن زمان‌ها برایم از دانایی می‌گفتی و محبت را به من می‌آموختی. من در سایه سار وجودت پیش می‌رفتم و قدم از قدم برمی داشتم، تو بودی که دست مرا گرفتی تا در پرتگاه و لغزش گاه‌های زندگی نیفتم. من امروز به احترام نامت قیام می‌کنم و در زلال کلماتت رها می‌شوم و حدیث زندگی را با تو مرور می‌کنم. می‌خواهم به آسمان بال بگشایم و نامت را بر صحیفه آبی اش حک کنم

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر ورزش

مخصوص معلم ادبیات
همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت.

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم به دبیر پرورشی

آموزگارم، تو باغبانی هستی که بذروجودم را با مهربانی می‌پرورانی. با درسهای توست که دیو جهالت از من گریزد. اندرزهایت پاسبانی برای مواظبت از وجود هستند… وقتی من در بحر غفلت و نادانی غرقه بودم، تو همانند یک ناجی دستم را گرفتی. من همچو قایق هستم و تو بادبانی؛ من بر خوان ِ دانش تو میهمانم؛ تو ای معلم همکار خوب پیغمبران هستی و من دوستت دارم

♣ ♣ ♣

اس ام اس تبریک روز معلم مخصوص دبیر تاریخ

معلم یعنی دستانی گرم که به تو می‌آموزد چگونه قلم به دست بگیری؛ معلم یعنی کوه صبر و استقامت برای آموختن و نوشتن کلمه ای مثل دوستت دارم… معلم یعنی نگاهی چون مسکٌنی برای آرامش روحی به دانش آموزان؛ معلم یعنی تلاشی مضاعف برای ثمر دادن نهال دانش؛ معلم یعنی کسی که غرورش را زیر پا گذاشت و پلکانی ساخت برای رسیدن ما به جایگاهی والا و لحظاتی شیرین برای طلب دانش یعنی دانش آموزی؛ معلم یعنی… دیگر نه قلم قادر به نوشتن است و نه واژه‌ها توانایی القای معنای او را دارند و آخرین حرف‌هایم را بر صفحه حک می‌کنم و می‌گویم: من همه معلمین سرزمینم را دوست دارم.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب