اس ام اس تولدت مبارک عزیزم به انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس تولدت مبارک عزیزم به انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس تولدت مبارک به انگلیسی

تولدت مبارک عزیزم به انگلیسی با ترجمه برای شما که می خواهید در روز تولد همسرتان یک متن تولدت مبارک به انگلیسی برای عشق زندگی تان بفرستید در ادامه اس ام اس های تولدت مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی را در سایت سماتک می خوانید.

اس ام اس تولدت مبارک عزیزم به انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس تولدت مبارک عزیزم به انگلیسی

May be our lives on the earth moves faster than we can imagine. But to me every moment looks same pleasing to me because I’ve a dashing and loving husband like you. Best birthday dear.

شاید زندگی ما روی زمین سریع‌تر از آنچه ما تصور کنیم حرکت می‌کند. اما برای من هر لحظه با تو خوشایند به نظر می‌رسد ، چون من یک همسر جذاب و دوست‌داشتنی مثل تو دارم. تولدت مبارک عزیزم

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Oh my love! I want to thank you from my heart for making this world so beautiful for me. I would have been lost without your support. Wonderful birthday.

اوه ، عشق من ! می‌خواهم از صمیم قلب از تو تشکر کنم که این دنیا را برای من زیبا کرده. بدون حمایت تو نابودم تولدت مبارک همسرم

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Darling, tonight will be your night. Me, with our kids are decorating the house, making some delicious foods and waiting with a wonderful cake. Hope you are coming quickly from the office. Happy bday.

عزیزم، امشب شب تو خواهد بود. من و بچه هامون دارن خونه رو تزیین میکنن و یه غذای خوشمزه درست می‌کنیم و با یه کیک عالی منتظر میمونیم امیدوارم زودتر از دفتر بیای بیرون . تولدت مبارک

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

I have planned to celebrate your birthday in an amazing way. I’m sure that you’ll be surprised to see them. Wishing you a very happy birthday.

من برنامه‌ریزی کردم که جشن تولدت رو به نحو فوق‌العاده‌ای جشن بگیرم مطمئنم که از دیدن اونا تعجب می‌کنی. ای کاش تولد خیلی خوبی داشته باشی.

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Happy bday darling. You are the smartest man I’ve ever met. Love you so much.

. تولدت مبارک، عزیزم تو باهوش‌ترین آدمی هستی که تا حالا دیدم. خیلی دوستت دارم

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

This is just to inform you that I’m waiting at home to celebrate your birthday. Have a wonderful birthday, my love.

این متن فقط برای این است که به شما اطلاع دهم که در خانه منتظر جشن تولد شما هستم. تولدت مبارک، عشق من.

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

You are my world. You are my sun that shines every morning. You are my breeze that blows in the afternoon. Love you and wishing you a wonderful birthday.

اس ام اس های رسمی تولدت مبارک برای همکاران و دوستان

تو دنیای منی تو خورشید منی که هر روز می‌درخشند. شما نسیمی که بعدازظهر می‌وزد . دوستت دارم و آرزو می‌کنم تولدت مبارک باشه

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

You are so special to me, there is no word that can express my feelings for you. Hope you won’t change never. Happy birthday darling.

تو برای من خیلی خاص هستی، کلمه‌ای وجود ندارد که بتوانم احساسات خود را نسبت به تو ابراز کنم. امیدوارم که تغییر نکنی. . تولدت مبارک، عزیزم

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

I can’t imagine a second of my life without you. Nothing can be compared to you. You are my perfect partner. Best birthday.

من نمی‌تونم بدون تو یه ثانیه از زندگیم رو تصور کنم. هیچ چیز نمیتونه با تو در مقایسه با تو باشه تو شریک عالی در زندگی من هستی

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

I’m so lucky that I’ve found my best friend as my husband. Thanks God for giving me the chance to stay with the finest man in the world. Happy birthday and enjoy a lot.

خیلی خوش شانسم که بهترین دوستم را به عنوان شوهرم پیدا کردم. خدا را شکر که این شانس را به من داد تا با بهترین مرد دنیا بمانم. . تولدت مبارک و از خیلی چیزا لذت ببر

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Words are not enough, you need to look at my eyes and I believe that you’ll get your answer that how much I love you. Wishing you a wonderful celebration.

کلمات کافی نیست، باید به چشمانم نگاه کنی و من باور دارم که تو جواب خواهی داد که چقدر دوستت دارم. تو یه جشن عالی برای تو آرزو می‌کنم

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Like girl friends there are also one special kind of friend known as a wife – friend. I know that I’ve proven myself as your best friend. Wonderful bday darling.

اس ام اس های جشن تولد و تولدت مبارک

مثل دوستان دختر، دوستی خاصی وجود دارد که به عنوان همسر یک دوست شناخته می‌شود. می‌دونم که به عنوان بهترین دوستت به خودم ثابت کردم. عالی است ، عزیزم.

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Darling, the sun may be the center of this universe, but trust me, you are the center of my life’s universe. Love you dear. Have a wonderful birthday.

عزیزم، شاید خورشید مرکز این جهان باشد، اما به من اعتماد کن، تو مرکز عالم زندگی من هستی.. دوستت دارم عزیزم. تولدت مبارک

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

For the rest of the people you are just another person, but to me you are my world. Best bday to you

برای باقی مردم تو فقط یک فرد معمولی هستی ، اما برای من تو دنیایی بزرگ..

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

May be the last year was very hard, but darling, we will make our coming year an amazing one. There will be no space for any problems. Best bday darling.

ماه خرداد سال گذشته خیلی سخت بود، اما عزیزم، امسال را به یک جشنواره شگفت‌انگیز تبدیل خواهم کرد.تولدت مبارک

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

If you weren’t in my life than it would have been so tough for me to survive on this earth. You pulled me out of every miserable condition. Thanks for all these and wonderful bday.

اگر تو در زندگی من نبودی، این قدر برام سخت بود که تو این زمین زنده بمونم. تو منو از هر وضعیت بدی کشیدی بیرون با تشکر از همه اینا.

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

There is nothing that can arise as a problem in front of me when you are beside me. You are the one who makes me feel strong and confident. Best birthday darling.

هیچ چیزی وجود ندارد که در مقابل من مشکلی وجود داشته باشد که شما در کنار من هستید. تو کسی هستی که باعث میشه احساس قوی و اعتماد به نفس داشته باشم بهترین جشن تولدت مبارک

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Your presence in my life sometimes makes myself jealous of me. How lucky I’m. Wonderful birthday, my love.

حضور شما در زندگی من بسیار خوب است. چه خوش شانسم من. . تولدت مبارک، عشقم

♥ تولدت مبارک به انگلیسی ♥

Your parents are lucky enough to have the best son in the world and I thank them too for giving birth of the smartest man into this world. Happy bday honey.

پدر و مادرت آنقدر خوش‌شانس هستند که بهترین پسر دنیا را دارند و من هم از آن‌ها برای به دنیا آوردن باهوش‌ترین مرد در این دنیا تشکر می‌کنم. تولدت مبارک شوهر گلم

جدیدترین مطالب