پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

پیامک جشن نیکوکاری ۱۴ اسفند و زیباترین متن تبریک جشن نیکوکاری به همراه مجموعه جدیدترین پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری را در سایت سماتک می خوانید.

 

پیامک جشن نیکوکاری

بهترین جملات به مناسبت روز کمک به همنوع و جشن نیکوکاری را در سایت سرگرمی سماتک تهیه و جمع آوری کرده ایم پیامک جشن نیکوکاری برای شما عزیزانی است که می خواهید روز احسان و نیکوکاری را به همنوعان تبریک بگویید با کالکشن قشنگ ترین پیامک های روز حشن نیکوکاری در خدمت شما هستیم.

در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز در مقابل احسان و نیکوکاری

و کامل کردن کار نیکو از شروع آن بالاتر است

♦ ♦ ♦

تو مهربانی کن، یک شهر مهربان می‌شود

۱۴ اسفند ، روز جشن نیکوکاری بر مهربانان مبارک

♦ ♦ ♦

هر که با نادان نشیند نکویی نبیند

نیکی و سود خویش را در زیان کردن دیگران مخواه

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

اس ام اس احسان و نیکوکاری

چنین احساس کنید که قلبتان به روی جشن نیکوکاری ها باز است و بدانید که آنجا جایگاهی برای شماست

♦ ♦ ♦

ازخوب خوبتر کسی که خوب گوید و ازخوب خوب تر کسی که خوبی کند

♦ ♦ ♦

نیکان به ادب سخن بگویند اما نه هر که ادب دارد نیک است

♦ ♦ ♦

احسان کردن به دیگران همه چیز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود و نیکویی با همسایه سبب آبادی دیار و درازی عمر گردد

♦ ♦ ♦

پیامک تبریک روز نیکوکاری

یکی از جلوه های بارز احسان، نیکی به یتیمان و سرپرستی آنهاست. تأمین نیازهای مادی آنان، نگرانی بزرگی را از دل هاشان برطرف می کند. اینان، دل سوختگانی هستند که در غم فراق عزیز خود همواره در ناله و فغانند. از دست دادن نعمت پدر و مادر و مشاهده جای خالی آنها، در دل هایشان غمی فزاینده است. پس بر دیگران است که این خلأ را پر کنند؛ چه از حیث عاطفی، و چه مادی. خانه های آنها را روشن و باصفا نگه دارند و اجازه ندهند دیو فقر و افسردگی خانواده آنان را متلاشی کند. درد دل هاشان را بگوش جان بشنوند، آنان را بر زانوان خود جای دهند و دست نوازش بر سر آنها بکشند تا خلأ وجودی پدر و مادر، کمتر آنان را بیازارد.

♦ ♦ ♦

خردمند آن بود که با مردم به نیکی بیامیزد

با نیکی آزاده را می توان بنده خود ساخت

و بر نیکی افزودن بهترین نوع احسان و نیکوکاری است

♦ ♦ ♦

همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن

گر نصیب تو ز گردون، همه یک نان باشد (صائب تبریزی)

۱۴ اسفند، جشن نیکوکاری را فراموش نکنیم.

♦ ♦ ♦

احسان و نیکوکاری کهنه نمی شود و بدی فراموش نمی گردد و داور دادگر نمی میرد و برکت عمر در کار نیک است

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

اس ام اس روز احسان و نیکوکاری

بهترین کارهای نیک به فریاد مانده ای رسیدن است

♦ ♦ ♦

نیکوکاری با کسان و مهربانی با خویشاوندان عمرها را دراز و شهرها را آباد و اموال را زیاد می کند اگرچه انجام دهندگان آن بدکاران باشند

♦ ♦ ♦

با کسی که از تو برید بپیوند و به کسی که به تو بد کرد نیکی کن و به نیکی بیندیش تا بر آن دست یابی.

♦ ♦ ♦

در احسان و نیکوکاری به یکدیگر پیشی گیرید و در بدست آوردن پیروزیها شتاب کنید زیرا هر که احسان نکند انسان نیست .

♦ ♦ ♦

تو نیکی را از دست مده دیگران نیز خوب خواهند شد وجود نیکان همچو باد است و بدان همچون گیاه هر جا باد بوزد گیاه به ناچار سر فرود می آورد

♦ ♦ ♦

گفتارنیک – پندار نیک – کردار نیک

سپاسگذار بر کسی که با تو نیکی کند و احسان کن با کسی که تو را سپاسگذار باشد

جشن نیکوکاری مبارک باد.

♦ ♦ ♦

اس ام اس جشن نیکوکاری

خداوند، روزی انسان ها را اندازه گیری و مقدر فرمود. گاهی کم و زمانی زیاد. و به تنگی و وسعت به گونه ای عادلانه تقسیم کرد تا هرکس را که بخواهد، با تنگی روزی یا وسعت آن، بیازماید و با شکر و صبر، غنی و فقیر را بیازماید.

♦ ♦ ♦

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیف‌ترین حافظه‌ها پاک نمی‌شوند

و کسی که برای خشنودی خداوند بزرگ در حق برادر خود نیکوکاری کند

هنگامی که نیازمند شود خداوند گره از کارش بگشاید

۱۴ اسفند هفته جشن نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

اگر می خواهید نام شما به نیکویی یاد شود نام دیگران را به بدی نبرید

♦ ♦ ♦

مردی که خصلت نیک دارد هرگز تنها نمی ماند زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا می کند

هفته نیکوکاری مبارک باد

♦ ♦ ♦

از کارهای پسندیده آنچه زود به پاداش می رسد نیکی است زیرا احسان بیگانه را خویش و بنده سازد

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

پیام تبریک روز نیکوکاری

احسان و نیکوکاری دارای نیروی نفوذ و تاثیر فوق العاده است و به این جهت هر کس صالح و نیکوکار باشد بمنزله پادشاه حقیقی مردم هست و بر کشور دلها حکومت می کند

روز احسان و نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

امروز در مزرعه عشق، بذر نیکوکاری می پاشند،

تا فردا در بهار دل ها، گل های معنویت شکفته شود.

خداوند نیکوکار است شما نیز نیکوئی کنید

روز نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

با نیکان بدی مکن چه آنها را از نیکی باز می داری

و زمانی که بدی کردی بعد از آن نیکی کن که احسان و نیکوکاری بدی های تو را جبران می کند

♦ ♦ ♦

برای کسانی که احسان و نیکوکاری کردند، در این جهان خوبی های نیک است و بی گمان سرای واپسین بهتر است؛ چه خوب است سرای پرواپیشگان!

پس، خدا پاداش این جهان و پاداش نیکوی سرای آخرت را به آنان ارزانی داشت و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

۱۴ اسفند روز جشن نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

نخست نیک باشیم بعد خوشبخت می شویم طالب پاداش پیش از پیروزی و دستمزد قبل از انجام کار نباشیم

♦ ♦ ♦

هرگاه یکی به دیگری احسان و نیکوکاری کرد و دید که او سپاسگزاری نمی کند نباید دلسرد شود زیرا خداوند پاداش او را خواهد داد

♦ ♦ ♦

جملات زیبا در مورد نیکوکاری

نیکی با پدر و مادر جای جهاد را می گیرد

و نیکوکاری به آنان پس انداز جاودانه است

♦ ♦ ♦

با نیکان و بدان نیکی کن تا همه احسان و نیکوکاری را بیاموزند

و بهترین شکرانه نعمتهای خداوند احسان و نیکوکاری به بندگان اوست

روز نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

آنکس که درخت نیکوکاری کارد شیرین ترین میوه اش را خود چیند

♦ ♦ ♦

احسان و نیکوکاری آنست که خدا را چنان پرستش کنی گویی که او را می بینی اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند

در روز نیکوکاری کمک به همنوعان مهمترین است

♦ ♦ ♦

روز احسان و نیکوکاری، مطلع غزل انسان دوستی و نوع دوستی است

♦ ♦ ♦

نباید نیکوکار وبدکردار در نزد تو همانند و یکسان باشند چه این رفتار مرد نیکوکار را از روش نیک خویش بر کنار دارد و بد کردار همواره به کار ناهنجار خود وادار سازد

♦ ♦ ♦

آنکه در پی انجام دادن احسان و نیکی است بر در می کوبد آنکه دوست می دارد در راباز می یابد

♦ ♦ ♦

احسان و نیکوکاری به جای نیکی پسندیده است و دشمنی بجای دشمنی پسندیده نیست و وصف نیکی بر نیکوکاری می افزاید

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

پیامک تبریک روز احسان و نیکوکاری

می رسد پیک بهار

تا زند جار که شد وقت نثار :

جشن نیکوکاری است

جلوه ی همیاری است

جشن نیکوکاری مبارک باد

♦ ♦ ♦

درجامعه اگر یک خانواده با شرف و نیکو کار وجود داشته باشد در سراسر آن جامعه عقاید مقدس خویش را نشر خواهد داد

♦ ♦ ♦

هیچ گرونده ای به گرونده دیگر احسان و خوبی نکرد مگر این که روی ابلیس را بخراشید و مجروح ساخت پس هر اندازه که بتوانی احسان کن

هفته احسان و جشن نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

بهترین افراد کسانی هستند که به خلق احسان و نیکی می کنند بدون آنکه نظر داشته باشند که آنها خوبند یا بد

♦ ♦ ♦

بهترین وسیله برای جلب نیکی رفع بدی است و

همنوع خود را با احسان و نیکوکاری تنبیه کن و شر او را با بخشش از خود بگردان

♦ ♦ ♦

اگر احسان و رحمت خداوند در حقتان نبود شما به جز عده ای قلیل همه از شیطان پیروی می کردید

♦ ♦ ♦

بهترین آرایش ها در زندگی :

حقیقت برای لب ها …

بخشش برای چشم ها …

نیکوکاری برای دست ها …

لبخند برای صورت …

عشق برای قلب …

جشن نیکوکاری ۱۴ اسفند مبارک

♦ ♦ ♦

پیام تبریک جشن نیکوکاری

هرکه در حال توانایی نیکویی نکند در حال ناتوانی سختی بیند

و هرکس تخم احسان و نیکوکاری بپاشد مسرت و شاددلی درو کند

♦ ♦ ♦

رگ هایمان از خون انسانیت لبریز است. نبضمان هر لحظه با یاد دیگران می زند. هوای حیاط دل هایمان لبریز از مهربانی است. در

هر تپش، قلبمان فداکاری را فریاد می زند. از باغچه هامان بوی سیب عاطفه می آید. دریای چشمانمان تا ساحل غربت موج می زند.

ما اهالی سرزمین نیکوکاری این روز همیشه سبز را به همه هموطنان خود تبریک می گوییم.

۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

بهترین انسان کسی است که در حق همه احسان و نیکوکاری کند اما

نیکوکاری در حق بعضی از اشخاص زیان بار تر از بدی کردن به آنهاست

♦ ♦ ♦

این زندگی همه آن چیزی است که داریم……

وظیفه ما این است که

با زندگی عاشقانه و آموختن شناخت خداوند،

در زندگی کنونی رستگاری را بیابیم.

دینداری واقعی شامل: عدالت، نیکوکاری،

احسان و عشق به انسان هاست…!

۱۴اسفند “جشن نیکوکاری”

♦ ♦ ♦

اگر احسان مردم را بنده می سازد منت گذاشتن احسان را فاسد می کند

پایان خیرات و نیکویی ها از آغازش زیباتر است

♦ ♦ ♦

شايد بتوان با سرمايه احسان ونیکوکاري، در اين روز دلي به دست آورد و با دوستي و مهرورزي، بوستان وجود را زينت داد و نهال

عشق و خوبي را بار ديگر آبياري کرد.

♦ ♦ ♦

نیکوئی خود را بامنت گذاری تباه مساز زیرا

سه چیز مایه نیکو کاری است: سخاوت نفس و نیکی گفتار و صبر برآزار

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری

قرآن کریم می فرماید: «آیا پاداش خوبی، جز خوبی است». بنابراین در عوض احسان، باید احسان کرد و قدردانی و تشکر خود را ابراز نمود. این کار، و میل و رغبت نیکوکار را افزایش می دهد و انگیزه احسان را در وی قوی می سازد تا به کارهای نیک بیشتر مبادرت ورزد. علی می فرمایند: «هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق می شوند، پس هرکدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده.»

♦ ♦ ♦

با مردم چنان با احسان و نکویی رفتار کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر دور شوید آرزوی دیدار شما کنند بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران کار نیک برای آنهاست

♦ ♦ ♦

دل ها به هم نزديک مي شوند و شکوفه هاي مهرباني در قلب ها جوانه مي زند.

امروز لب ها براي لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم است

شايد بتوان با سرمايه احسان و نیکوکاری، در اين روز، دلی به دست آورد و با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود را زينت داد و نهال

عشق و خوبی را بار ديگر آبياری کرد

♦ ♦ ♦

کردارنیک اندوخته ایی است همیشگی و میوه ایی است پاکیزه روز احسان و نیکوکاری مبارک باد

♦ ♦ ♦

مبادا آثار احسان و نیکوکاری در تو ظاهر باشد و تو نیک نباشی چرا که اگر چنین باشی با ریا کاران محشور خواهی بود

۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری مبارک

♦ ♦ ♦

در روز نیکوکاری

عید را به خانه فقرا و نیازمندان ببریم.

♦ ♦ ♦

بذر مهربانی را
بی محاسبه
بر زمین دل ها بپاش
بی شک
جهانی عشق
درو خواهی ڪرد

♦ ♦ ♦

روز نیکوکاری، یادمون نره می تونیم باعث خوشحالی کسانی بشیم که شاید این روزا لبخنداشون کمرنگه.

♦ ♦ ♦

نیکی به جایِ یاران فرصت شمار یارا
هفته احسان و نیکوکاری، فرصتی برای شاد کردن دل ها

♦ ♦ ♦

اس ام اس تبریک روز احسان و نیکوکاری

فردا سرانگشتانت شکوفه خواهد داد. فردا سبز خواهی شد. تو را می گویم، ای نیکوکار! تو که صمیمانه خوشی هایت را به سفره محرومان می ریزی. دستانِ نیازمند هرشب برایت به دعا بلند خواهد شد و چشم های کودکان بی بضاعت این مهربانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.

♦ ♦ ♦

آرام و سبک بار پر می کشند. اوج می گیرند و آسمان را زیبایی می بخشند. پرندگان مهربانی را می گویم. چقدر هوا شرجیِ طراوت است. چقدر باغ دل ها شکوفاست که این گونه عطر عشق در هوا پراکنده است. مگر امروز چه روزی است؟ آری، امروز روز نیکوکاری است.

♦ ♦ ♦

ندیدی تو آن شخص ای مصطفی که افکار می کرد روز جزا؟
همان شخص بیرحم و خوار و لئیم که میراند از درگه خود یتیم
نکرده است ترغیب کس را تمام که بر مرد مسکین ببخشد طعام
پس وای بر آن که خواند نماز ولی هست غافل ز ذکر و نیاز
همانکس که چون طاعتی هم نمود به دنبال تزویر و نیرنگ بود
کند بازداری ز انفاق مال نکویی نکرده است در هیچ حال

♦ ♦ ♦

شاید اینگونه برداشت شود که احسان ویژه کسانی است که مال فراوان در اختیار دارند و دیگران را به سبب تنگی رزق، در احسان و نیکی و کمک به دیگران جایی نیست. قرآن کریم، این اندیشه را رد کرده، احسان را به هر اندازه باشد محترم و مفید می داند و می فرماید: «دیگران را برخود مقدم می دارند، در حالی که خود نیازمندند و آنچه دارند در اختیار آنها قرار می دهند.»

 


حتما ببینید: عکس در مورد جشن نیکوکاری


 

پیامک جشن نیکوکاری | پیام تبریک روز احسان و نیکوکاری (۱۴ اسفند)

پیامک برای روز نیکوکاری

احسان مغناطیسی است که جاذبه قوی آن، سرسخت ترین انسان ها را به سمت خود می کشاند. نیکی به واسطه نیروی خارق العاده اش، نور صفا و صمیمیت را بر قلب های تیره و تار می تاباند و دل های سخت و سنگی را در آسیاب مهر و مودت خرد می کند. احسان، پیوند دوستی و رفاقت را مستحکم می سازد و علایق و وابستگی های عاطفی را پررنگ تر می کند. در احادیث آمده است «با هر که خواهی نیکی کن که امیر و فرمانروای او شوی» و «با نیکوکاری مالک دل ها می گردی.»

♦ ♦ ♦

نیکوکار، در انجام دادن عمل خیر، سستی به خود راه نمی دهد؛ بلکه در انجام دادن آن مشتاق و حریص است و با ذوق و علاقه وافر و انگیزه قوی بر کارهای خیر و ثواب سبقت می گیرد و در راه آن ثابت قدم است. او فروتن است و کارهای خیر او رنگ و عطر خدایی دارد و هرگز با ریا و تظاهر عمل نیک خود را باطل نمی کند. پیوسته در خفا احسان می کند تا نیازمند را شرمنده و حقیر نسازد. علی می فرماید: «نیکی کن آن چنان که دوست داری به تو نیکی شود.»

 

۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری را به همه ملت ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم جملات زیبا و پیام تبریک جشن نیکوکاری و روز ۱۴ اسفند را در این مطلب خواندید امیدواریم در روزهای پایانی اسفند همگان به همنوع خود کمک کنند.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب