لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

“نادعلـــــــــــــــــــــیاً”به هوای نجف
یادحــــــــــــــــــــــرم برده قرارم ز کف
باز هوای نجـــــــــــــــــــــفم آرزوست
مهر عــــــــــــــــلی در دو جهان آبروست
یک نظـــــــــــــــــــــــرم گر بکند بوتراب
ذره ناچیز شود آفــــــــــــــــــــــــــــتاب
حیدر کــــــــــــــــــــــــــرار علیک السلام
عشق فقط حب علـــــــــــــــــــی والسلام
زیرنشین علمش انبــــــــــــــــــــــــــیا
سید و سالار همه اوصـــــــــــــــــــــــــــیا
نفس نبی،حبل مــــــــــــتین،روح دین

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

خورشید معرفت که چو او آسمان نداشت
شد نقش بر زمین و توان فغان نداشت
عرش خدا به لرزه در آمد گه سجود
آنجا که خون فرق علی آشیان نداشت
شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

بدهيد روي تخت سليمان حک کنند
پادشاهي مختص شخص شخيص حيدر است

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

ای بال و پر شکسته دم از پر زدن مزن
برخیز و حرف رفتن و غسل و کفن مزن
در بین نوحه خواندنت از مادرم، پدر!
حرف از وصال خویش و جدایی ز من مزن
شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

باشورحسینى وصلابت حسنى درسوگ علی می گرییم. دعایتان توشه ی بی برگی ما.
التماس دعا

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

ای کوفیان من میروم با قلب خسته
من میروم در نزدِ آن پهلو شکسته
من را نکشت این تیغِ زهر آلودِ دشمن
کشته مرا بازوی زهرا… دستِ بست
شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

یك جور زدند ، از دو زانو افتاد
یا فاطمه گفت و روی پهلو افتاد
از شدت ضربه سر فقط باز نشد
چه فاصله ای بین دو ابرو افتاد

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

ریخت بر دامن محراب ز فرق سر او
آنچه اندوخته از خون جگر کرد على
گرچه در هر نفسى بود على را معراج
غوطه در خون زد و معراج دگر کرد على
شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

گروهي كه  ز جام  كينه مستند
براي  دشمني  آماده هستند
به كوچه بازوي خيرالنّسا را
به مسجد فرق مولا را شكستند

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

ایثار و مروت همه میراث علیست
این ارثیه را به اهل عالم بدهید
یک دوم سهم شیر خود را مولا
فرمود به دست ابن ملجم بدهید

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

با ضربتِ شمشیرِ عدوی بی حیا
خونین شده سجّاده و محرابِ دعا
منشق شده ماه،یا که در بینِ عبا
گردیده دو تا فرقِ علیِّ مرتضی

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

اگر از پشت سر خنجر نمیخورد…مگر میشد علی را روبرو کشت؟؟؟!!!
السلام علیک یا امیرالمومنین

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

بر بلندای فلک ذکر ملائک یا عیلست
هر که گوید یا علی ، در روز محشر با علیست
در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری
هر طرف آئینه ای باشد کزان پیدا علیست
شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

 

مسیج تسلیت به مناسبت روز شهادت امیر المومنین (ع)

 

دانی زچه رو دیده ما میگرید / در ماتم شاه اولیا می گرید
تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست / عیسی به فلک از این عزا میگرید
با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان
در مناجات شبانه شبهای قدر را التماس دعا دارم

جدیدترین مطالب