لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس های جدید ویژه قهر، جدایی و کات کردن رابطه (1)

اس ام اس های جدید ویژه قهر، جدایی و کات کردن رابطه (1)

می ترسم کسی نه خودت را
که دوست داشتنت را از من بگیرد


گفتی فراموش کردن کار ساده ای ست
تو فراموش کن
من
این ساده ها را بلد نیستم


تو رفته ای و بحران نوشیدن چای
بی تودراین خانه مهم ترین
مسئله خاورمیانه است
واین احمق ها هنوز سرنفت میجنگند


ناله را هر چند میخواهم
که پنهان
سازمش سینه  میگوید
من تنگ
امدم فریادکن


همین چند روز پیش
فکر می کردم
می توانم عاشق کسی شبیه تو شوم
از همین چند روز پیش
هیچکس شبیه تو نیست


او رفت؛
اما ماندنی ترین شد

دیشب تو خواب با بارون مسابقه دادم.اون بارید و من گریه کردم..
باهاش از تو حرف زدم..اون دلتنگ خورشید شده بود و من دلتنگ تو


درد داشت برام خداییش
وقتی که تنها پیروزیم درزندگی جداییم بود


تصمیم گرفتم آنقدرسکوت کنم تادلی برایم تنگ شودافسوس که فراموش شدم


ازیاد بردن کسی که دوسش داری مثل بیاد اوردن کسی که اصلا ندیدیش غیرممکن

ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ


همین امروز یا فردا تو را از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگویم هرچه باداباد ؟
مگر هر قصه ی شیرین شبی پایان نمیگیرد ؟
و تو آن قصه ای هستی که بی آغاز میمیرد

روزها
عقربه می شوند
بیهوده دورخودمی گردند
وپستچی ها
هیچ وقت دراین خانه رانمی زنند.
این طورکه نمی شود؛
بایدخودم بیایم
سراغت را ازماه بگیرم

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ،
ﺍﺣﻮﺍﻝ‌ ﭘﺮﺳﯽ‌ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ !
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ


هنوز هم نمدانم اینجا چه فصلیست.
که من کال مانده ام و ب تو نمیرسم


سفید موهایم ارث پدریم نیست
از دلتنگی هایت به ارث برده ام

 

 

 

جدیدترین مطالب