لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

اس ام اس های جدید به مناسبت بارش برف

اس ام اس های جدید به مناسبت بارش برف

برف پاک کن خاطــــرات بیهوده جان می کند

یاد تو این سوی شیشه است

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

دست از این همه باران بردار

برای رسیدن به تو چترهم باز نمیکنم

میخواهم تنم خیس این همه باران شود

دست از این همه برف بردار

پاهایم که درمانده شود

به زانو افتاده میدوم

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

 نه برف باریده ، نه عمر گذشته

و نه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را

فقط روزی که رفتی دنیا تمام شد

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

برای ساختن آدم برفی ، برف لازم نیست

یک برخورد سرد کافیست

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

 تنهایی یعنی

گلوله برف درست کنی، اما کسی نباشه بزنی بهش!

گلوله ات رو پرت کنی یه طرف

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

سرت را نشانم بده

تا ببینم بر شب موهای سیاهت

چند برف زمستان نشسته

تا من به بهار برسم

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

دارد برف میبارد همه خوشحال اند و من غمگین

آخر برف دارد رد پاهایت را می پوشاند

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

برف آمد و پاییز فراموشت شد

آن گریه ی یک ریز فراموشت شد

انگار نه انگار که با هم بودیم

چه زود همه چیز فراموشت شد

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

تنهایى شاخه ى درختى است پشت پنجره ام

گاهى لباس برگ مى پوشد

گاهى لباس برف مى پوشد

اما همیشه هست

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

اومدم تو این هواى سرد قهوه درست کنم

و کنار شومینه با آرامش قهوه بخورم

و از پنجره بارش برف رو تماشا کنم

دیدم تو خونه نه شومینه داریم نه قهوه. برفم که نمیاد

هیچى دیگه نشستم منتظرم شلغما بپزن

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

عشق یعنی آن نخستین حرفها

عشق یعنی در میان برفها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

 

************* اس ام اس بارش برف در زمستان *************

 

مثل گنجشک ها بغض میکنم

وقتی پنجره را می بندی

و میمانم پشت شیشه زیر برف

و یخ میزنم از شب

 

 

 

جدیدترین مطالب