قاصدک

الفبا

قاصدک

نیم نگاهی به گذشته

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

یکی از حرکات ورزشی مورد نیاز شناگران حرفه ای برگشت کرال سینه (سالتو) است که سماتک در این نوشته قصد دارد طریقه اصولی حرکت ورزشی برگشت کرال سینه را به شما شناگران آموزش دهد. شناگران پیشرفته حتما باید در مسابقه ها و هنگام تمرین با این نوع برگشت به مسابقه ادامه بدهند. سالتو در ابتدا كمی پیچیده و مشكل  به نظر می رسد ،  ولی وقتی تمرینات كافی و پی در پی مهارت كسب می شود و این كار بسیار راحت خواهد بود.

 

كارآموز شناگر حتما باید قبل از انجام حركت ، چرخشی كه به آن در ژیمناستیك چرخش غلط جلو پا جمع گفته می شود را خوب یاد بگیرید . كارآموز قبل از كسب مهارت بعد از چرخش فكر می كند سرش گیج می رود و یا اینكه در هنگام چرخش مقداری آب به داخل بینی اش می رود و او را آزار می دهد  بنابر این ممكن است با این مشكلات از فرا گرفتن سالتو منصرف شود ، ولی كارآموز شناگر باید  بداند كه كار نیكو كردن از پر كردن است آنچه سالتو را به نظر مشكل می سازد  اینست كه شناگر باید 2 چرخش داشته باشد: یكی چرخش داخلی  كه به طور كامل و دیگری چرخش پهلوئی كه نیم چرخش از پهلو زده می شود كه موقعیت بدن به حالت شنا برگردد و تركیب این دو چرخش و فشاری كه تواما باید در لحظه تماس پا به دیواره وارد شود كار را كمی دشوار می سازد.

 

بدین منظور  لازم است مربی مرحله به مرحله  قسمت های مختلف را تمرین و تركیب نماید  تا هماهنمگی لازم جهت اجرای  كلیه ی قسمت ها  در یك لحظه كسب گردد و حتی چندین  بار مربی باید این حركت را  برای كارآموز اجرا  كند، چون دیدن در یادگیری بسیار مهم است.

 

مراحل مختلف سالتو ( برگشت كرال سینه )
1- در فاصله ی 100 تا 200 سانتیمتری سر از دیواره ی استخر ( بسته به اندازه ی  بدن و قدرت دست های شناگر )  آخرین كشش دست انجام می شود. ( در شكل زیر ) دست راست در حال شروع كشش ، آخر خود است.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 

2- شناگر به دیواره ی استخر نگاه می كند كه آیا باید اینجا سالتو را شروع كند یا پس از كششی دیگر.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 

3- در حالی كه تصمیم به سالتو گرفته شد ، دست چپ نباید از آب خارج شود،  بلكه كنار بدن باقی می ماند و دست راست كارش را ادامه می دهد. پاها به سمت بالا حركت می كند تا در مرحله بعد به طرف پایین ضربه بزند در این حال حركت دست به بدن متصل شده و به گردش بدن كمك می نماید.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

4- سر به سمت داخل بدن از ناحیه ی گردن خم می شود ، كف هر دو دست طوری می چرخد كه رو به كف استخر می شود پاها به هم چسبیده و از ناحیه ی زانو خمیده می باشند.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 
5- بدن از حالت افقی به روی آب خارج شده زیرا از گردن و كمر خمیدگی افزایش یافته هر دو دست حالت قبل  را دارا است و به پایین  فشار وارد می آورد پاها به قسمت پایین زده می شود تا باسن بالا بیاید.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 

6- بدن از ناحیه ران خمیدگی بیشتری می یابد در این حالت بدن متمایل به توقف در حركتش می شود زیرا مقاومت ناشی از خم شدن بدن در آب باعث آن می گردد  اگر سرعت حركت شناگر به اندازه ی كافی باشد ( در سرعت روها ) همین سرعت و خم شدن سر و كمر  خود باعث چرخش شناگر خواهد شد. در شكل مقابل دست چپ از آرنج خمیده می شود و آب را به سمت سر می كشد.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 
7- در حالی كه لگن از خط سر عبور می كند دست چپ هنوز  آب را به سمت سر می كشد كه این حركت به چرخش بدن شناگر كمك می نماید كف دست راست به سمت داخل متمایل شده و باعث چرخش بدن حول محور طولی خود می گردد پاها دقیقا به طور مستقیم از بالای سر آورده نمی شوند. 

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 

8- در حالی كه پاها به طور كامل از آب خارج هستند به طرف بالا و عقب به سمت دیواره ی  استخر پرتاب می شوند و این موقعی است كه كشش دست به سمت سر نیز كارش پایان  یافته است. شناگر در این حالت باید بدون اینكه تاخیری در كل حركت ایجاد كند به سمت پهلو بچرخد.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 
9- چرخش عمومی شناگر كامل شده و شناگر باید خودش  را در موقعیتی  قرار دهد كه بتواند به دیواره  استخر فشار وارد سازد . دست ها دوباره  در حال لمس كردن یكدیگرند و به سمت جلو درحركتند و چرخش به سمت پهلو ادامه دارد.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 
10 – پاها در حال فشار به دیواره ی استخر هستند و این كار با باز شدن مفاصل زانو صورت می گیرد ، در عین حال مفاصل آرنج ها با باز شدنشان دست ها را به سمت جلوی بدن می كشند.

 آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 
11- در آخرین مرحله ی فشار پا به دیواره ی استخر كه با باز شدن مفصل مچ پا همراه است، شانه ها در آخرین مرحله چرخش حول محور طولی بدن هستند ، بازوها كشیده و سر در بین آنها قرار گرفته  و بدن در حالت كاملا كشیده بر روی آب سر می خورد.

 

آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 
12- شناگر باید بدنش را نسبت به عمق آب تنظیم نماید و این كار توسط هدایت دست ها صورت می گیرد. بدین روش كه با گرفتن دست و سر به سمت بالا ، بدن در عین سر خوردن  به سطح آب نزدیك می شود . چنانچه زیاده از حد در عمق آب باشد با یك یا دو ضربه پا بدن را به سطح آب نزدیك می سازد و اگر در عمق صحیح قرار داشته باشد شروع به ضربات پا و كشش می نماید.

 

 آموزش برگشت كرال سینه در ورزش شنا

 

 

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری