لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

عکسهای همسر و فرزندان فرشاد پیوس

عکسهای همسر و فرزندان فرشاد پیوس

عکسهای همسر و فرزندان فرشاد پیوس

فرشاد پیوس به تازگی در برنامه دورهمی مهران مدیری مهمان بود و خانواده فرشاد پیوس و همسر فرشاد پیوس به برنامه دورهمی آمده بودند. عکسهای همسر و فرزندان فرشاد پیوس را در ادامه می بینید. فرشاد پیوس به همراه خانواده اش در برنامه دورهمی حاضر شده بود و پس از پایان برنامه عکسی به یادگار با مهران مدیری گرفتند.

عکسهای همسر و فرزندان فرشاد پیوس

در پشت صحنه برنامه دور همی فرشاد پیوس به همراه خانواده اش عکسی با یادگار با مهران مدیری گرفت. از حرف های جالبی که فرشاد پیوس در این برنامه زد این بود که علی پروین را فقط در مراسم های ختم می بیند و در همه مراسم ختم ها حاضر می شود. فرشاد پیوس هم چنین گفت در این خصوص یک نفر مسئول اطلاع رسانی است و تا به گوشی او زنگ می زند متوجه می شود که باید در مراسم ختم حاضر شود.

جدیدترین مطالب