چگونه پاهایمان را لاغر و کشیده نشان دهیم؟

چگونه پاهایمان را لاغر و کشیده نشان دهیم؟

1 – مهم ترین کار این است که رنگ کفش تان باید هم رنگ پوست تان باشد بخصوص در تابستان که شلوار و جوراب نمی پوشید.

 

2 – اگر شلوار و یا جوراب می پوشید باید رنگ کفش و جوراب یا شلوارتان یکی باشد و اگر بالاتنه را هم همرنگ بقیه کنید یکی دو سانت دیگر هم به طول پاهایتان اضافه خواهد شد.

 
3 – برای بلندتر نشان دادن پاها خط کمر برای دامن و شلوار بهتر است روی کمر باشد نه پایین تر. یعنی پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه ممنوع است.

 

4 – پاهای برنزه لاغرتر از پاهای سفید به نظر می آیند. پس این کار را هم انجام دهید.

 

5 – همانطور که همه می دانید پوشیدن کفش های پاشنه بلند در لاغر و کشیده نشان دادن پاها اثری معجزه آسا دارد. البته همیشه نوع راحتش را انتخاب کنید تا به پاها و کمرتان صدمه نزند.

 

 

 

جدیدترین مطالب