بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

بزرگترین کوسه جهان شکار شد

شکار کوسه همیشه برای صیدان کار مشکلی بوده است یکی از آبزیان نسبتا بزرگی است کوسه ها می توانند لرزش صدا را در فاصله های خیلی دور تشخیص دهند کوسه ها بوی خون را در 25 گالن آب تشخیص  میدهند.

 

صید این کوسه رکورد صید بزرگترین کوسه را به طور غیر رسمی شکست.

 

به گزارش پورتال سماتک، دو ماهی‌گیر اهل شهر پرت در استرالیا امکان دارد با آخرین صیدی که داشته‌اند، رکورد صید بزرگترین کوسه صید شده را به خود اختصاص دهند.

بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

جیمی دنیس و میچل پالمر دو ماهی‌گیری هستند که در آخر هفته برای صید به دریا رفته بودند که این کوسه بزرگ را صید کردند و بقیه کار آن‌ها به مدت 90 دقیقه زحمت و کشتی بود تا این کوسه را در ساحل آرام کنند.

بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

بعد از اینکه کوسه در قسمت کم عمق آب نزدیک ساحل آرام گرفت، دو ماهی‌گیر کوسه چکشی را که گرفته بودند را به سختی اندازه گرفتند و با عدد 3.85 متر غافلگیر شدند و همین اندازه کوسه ممکن است رکورد جهانی صید کوسه را بشکند.

بزرگترین کوسه جهان شکار شد + تصاویر

گفتنی است؛ این کوسه بعد از سایز خوردن توسط دو ماهی‌گیر دوباره به آب بازگردانده شد.

جدیدترین مطالب