سگ ها حرف شما را میفهمند + تصاویر

سگ ها حرف شما را میفهمند + تصاویر

اگر با سگ ها حرف بزنید، حرف های شما را میفهمند!

 

سگ ها حرف شما را میفهمند در بین حیوانات، سگ ها جز باهوش ترین ها هستند که به غریزی با انسان هایی آنهارا دوست دارند و با آنها خوب رفتار میکنند، بسیار وفادارند. اگر شما سگی داشته باشید و با آن حرف بزنید کاملا حرف شما را میفهمند.اگر ناراخت باشید احساسات شما را میفهمند.

 

یا تا به حال فکر کرده اید که سگ ها بتوانند آن چه که می گویید را بفهمند؟ طبق مطالعات جدیدی که در مجارستان انجام شده، سگ ها کلماتی که می گوییم و لحن بیانشان را درک می کنند.

 

مجله علوم به تازگی پروژه ای منتشر کرده که توسط محقق «آتیلا آندیکس« در دانشگاه «Eotvos Lorand» انجام شده است. در این پروژه فهمیده شد که سگ ها شبیه به انسان ها گفتار را درک می کنند، آن ها مثل ما کلمات را با نیمکره چپ مغزشان پردازش می کنند و با نیمکره راست سخن و لحن آن را درک می کنند.

 

در انجام این مطالعه آتیلا و همکارانش ماه ها صرف آموش 13 سگ کردند که چطور بی حرکت در داخل ماشین fMRI دراز بکشند. با این کار می توانستند مغز سگ ها را درحالی که به کلمات ترکیبی مربی شان با لحن های مختلف گوش می دادند، اسکن کنند. نتایج نشان داد سگ ها واژگان را جدا از تن آن ها پردازش می کنند و هنگامی که با ستایش و لحن خود بیان شوند واکنش بهتری نشان می دهند. سگ ها نه تنها آنچه که می گوییم را از چگونگی بیان آن جدا می کنند، بلکه می توانند آن ها را با هم ترکیب کنند تا تفسیر درستی از معنای واقعی کلماتی که بیان می شوند به دست آورند.

سگ ها حرف شما را میفهمند + تصاویر

سگ ها حرف شما را میفهمند + تصاویر

سگ ها حرف شما را میفهمند + تصاویر

 

سگ ها حرف شما را میفهمند

جدیدترین مطالب