لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

دیروز خشک کن دست و امروز ساخت خشک کن بدن

مجموعه : اختراعات
دیروز خشک کن دست و امروز ساخت خشک کن بدن

 

شرکتی مستقر در نیویورک دستگاهی طراحی و ساخته است که برای خشک کردن سریع بدن به کار می‌رود؛ این دستگاه شبیه به ترازو اما کمی بزرگ‌تر با دریچه‌هایی در کف آن که کاربر روی آن ایستاده و بدن خود را خشک می‌کند.

 

 
طراحان دستگاهی طراحی کرده‌اند که در مدت 30 ثانیه بدن را خشک می‌کند.

 تاکنون خشک کن مخصوص دست را دیده بودیم اما این بار طراحان خشک کنی برای بدن ارائه داده‌اند که مدت 30 ثانیه بدن را خشک می‌کند.

شرکتی مستقر در نیویورک دستگاهی طراحی و ساخته است که برای خشک کردن سریع بدن به کار می‌رود؛ این دستگاه شبیه به ترازو اما کمی بزرگ‌تر با دریچه‌هایی در کف آن که کاربر روی آن ایستاده و بدن خود را خشک می‌کند.

کافی است دستگاه گوشه اتاقی قرار گرفته و کاربر بعد از استحمام روی آن برود و درجه حرارت هوای آن را تنظیم کند و در مدت 30 ثانیه خشک شود.

در حال حاضر این دستگاه در مرحله نمونه اولیه است.

 

دیروز خشک کن دست و امروز ساخت خشک کن بدن
 
 
 

جدیدترین مطالب