ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

ماه های میلادی 12 تا هستند که اولین ماه ژانویه و آخرین آن دسامبر است و در این مقاله ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی را به شما معرفی خواهیم کرد. ساختار تقویم میلادی از نظر تعداد روزهای سال و طول ماه ها تا حد زیادی با تقویم شمسی تشابه دارد. تنها تفاوت در تاریخ شروع ماه ها و سال نو میلادی و شمسی است.

 

سال میلادی جدید بدون توجه به شروع بهار همیشه در ساعت 00:00 شب روز 1 ژانویه (زمان شروع روز اول ماه ژانویه) اتفاق می افتد. این تاریخ تقریبا حدود روز 10 دی در تقویم شمسی خواهد بود. البته توجه داشته باشید که در تقویم میلادی ماه ژانویه را ابتدای بهار نمی دانند پس سال میلادی جدید در ابتدای بهار شروع نمی شود.

 

البته در کشورهایی که از تقویم میلادی استفاده می کنند ابتدای بهار همان تاریخی است که ما به عنوان نوروز می شناسیم (حدود 20 مارس). در نتیجه ماه های بهار در انگلیسی سه ماه مارس، آوریل و مه است و بقیه فصل ها هم به این ترتیب در فصل ها قرار می گیرند.

 

نام ماه های میلادی به زبان فارسی

تقویم یا گاه شمار میلادی تقویمی با ریشه مسیحی است که هم‌ اکنون در بیشتر کشورهای جهان استفاده می‌شود و تقویمی بین‌ المللی است و در این بخش از مقاله نام ماه های میلادی به زبان فارسی به ترتیب بیان شده است. این تقویم برگرفته از گاه‌ شماری ژولینی با مبدأ میلادی (میلاد عیسی) است و نخست از سوی آلویسیوس لیلیوس که پزشکی از اهالی ناپل بود پیشنهاد شد. تعدیل کبیسه‌ گیری این گاه شماری در 24 فوریهٔ 1582 از سوی پاپ گریگوری سیزدهم پذیرفته شد و از آن پس به گاه‌ شماری گریگوری (گرِگوری) نیز مشهور شد.

 

ماه اول میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

ژانویه January

این ماه به زبان فارسی از 11 دی تا 11 بهمن را شامل می شود و 31 روز می باشد. علت اینکه این ماه را با این نام می شناسند ، به افتخار ژانوس (Janus) خدای یونانی درها و دروازه ها. سر ژانوس ، دو صورت در دو جهت مختلف داشته. یونانی ها در این ماه به افتخار ژانوس چند روزی هم تعطیلی داشنتد وعلت وجود تعطیلات در ژانویه هم شاید همین باشد که در ژانویه، مثل ژانوس ، دو صورت در دو جهت وجود دارد، یکی سالی که گذشته ویکی سالی که در پیش است. ماه اول سال میلادی که ژانویه است از نام الهه ی گشایش و آغاز (ژانوس) گرفته شده است و همان گونه که بیان شد بعد از اصلاح تقویم به ماه های پیشین اضافه شد. و در حدود سال 153 قبل از میلاد مسیح به عنوان اولین ماه سال در تقویم قرار گرفت. کلمه درب در لاتین ianua معنی می شود و ماه ابتدایی سال نیز دری است بر آغاز سال نو.

 

ماه دوم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

فوریه February

این ماه از 12 بهمن تا 9 اسفند را شامل می شود. دومین ماه میلادی که به زبان فارسی فوریه نامیده شده است 28 یا 29 روز است. نام این ماه برداشت شده از نام لاتین یک تعطیلی دینی رومی های باستان در این ماه است. ماه دوم میلادی که فوریه است از کلمه لاتین februum مشتق گرفته شده است که به معنای purification یا همان تصفیه و پاک سازی است. علت انتخاب مراسم مذهبی ای بود که رومیان در 15 این ماه برای پاک سازی روح خود انجام می دادند. در تقویم گریگورى که تقویم میلادی امروزی بیشترین شباهت را به آن دارد این ماه از ماه آخر سال به دومین ماه سال میلادی تغییر مکان داد.

 

ماه سوم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

مارس March

این ماه از 10 اسفند تا 11 فرودین را شامل می شود و 31 روز است. نام این ماه از کلمه لاتین « مارس » . رومی ها جنگ را در ماه مارس شروع میکردند الهام گرفته شده. به این دلیل که نام خدای جنگ یعنی « مارس» را بر این ماه گذارده بودند . سومین ماه در تقویم گریگوری و اولین ماه در تقویم روم باستان مارس نامگذاری شده است و از نام الهه جنگ یعنی مارس گرفته شده است. رومی ها اعتقاد داشتند که این ماه به علت آغازگر بهار بودن به جنگ سرما می رود و بر آن غلبه می کند. انگلیسی ها تا سال 1752 میلادی این ماه را اولین ماه سال می دانستند و در روز 25 آن جشن سال نو می گرفتند.

 

ماه چهارم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

آوریل April

این ماه از 12 فروردین تا 10 اردیبهشت را شامل می شود و باید بدانید که چهارمین ماه میلادی بالغ بر 30 روز است. کلمه آوریل نامی مرتبط به خدای عشق یونانیان است. آوریل که ماه چهارم میلادی و در واقع ماهی سی روزه است احتمالاً از کلمه لاتین aperire که به معنای باز شدن است گرفته شده است. از آن رو که در این ماه درختان دوباره روییده می شود و گل ها باز می شوند.

 

ماه پنجم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

مه May

این ماه از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد را شامل می شود و آخرین ماه از فصل بهار است که 31 روز دارد. نام این ماه مرتبط به کلمه قدیمی فرانسوی به معنای « مایا » است که خدای زمین در دین باستانی روم بوده است. می که ماه پنجم میلادی سال است از یک الهه یونانی به نام Maia که الهه ی حاصل خیزی و باروری بوده است گرفته شده است. در نظریه ای دیگر این نام از کلمه یونانی maiores گرفته شده است که به معنی بزرگترها است.

 

ماه ششم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

ژوئن June

ششمین ماه میلادی ژوئن نامیده شده است و این ماه 30 روزه از 11 خرداد شروع و به 9 تیر ختم می شود. این نام برگفته از ژونو (Juno ) نام لاتین ملکه خدایان روم باستان است که این ماه به افتخار او است. ژوئن که ماه ششم سال میلادی است از نام Juno که الهه ی ازدواج بوده و زن ژوپیتر بوده اقتباس شده و نظریه ای دیگر آن را برگرفته از کلمه لاتین iuniores به معنای کوچکترها می داند.

 

ماه هفتم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

ژوئیه July

ماه هفتم میلادی 31 روز دارد و این ماه از 10 تیر شروع و به 9 مرداد ختم می شود. این نام برمی گردد به جولیوس سزار (Julius Caeser) که در این ماه متولد شده است و نام این ماه برگرفته از نام اوست. جولای ماه هفتم میلادی در سال است و در ابتدا نام آن در روم باستان Quintilis بوده به معنای پنجمین ولی پس از تغییر در ترتیب ماه ها به افتخار جولیس سزار که در این ماه بدنیا آمده است، این ماه را به نام او کردند.

 

ماه هشتم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

اوت August

ماه هشتم میلادی اوت یا آگوست نامیده شده است و 31 روز دارد و این ماه از 10 مرداد شروع و به 9 شهریور ختم می شود. این نام الهام گرفته شده از اگوستوس ( Augustus ) اولین امپراتور روم است و او این ماه را بنام خودش نامید. اوت یا آگوست که ماه هشتم میلادی است در ابتدا نام آن در روم باستان Sextilis بوده به معنای ششمین ولی به همان دلیل چند بار ذکر شده به افتخار Augustus که اولین پادشا روم بوده است در سال 8 قبل از میلاد مسیح این ماه را نام او کردند.

 

ماه نهم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

سپتامبر September

ماه نهم میلادی سپتامبر نام دارد و بالغ بر 30 روز دارد و باید بدانید که این ماه از 10 شهریور شروع و به 8 مهر ختم می شود. کلمه سپتامبر برگرفته از عدد لاتینی معادل « هفت » . تقویم کهن رومی با مارس آغاز می شود و سپتامبر ، هفتمین ماهش بود. ماه نهم میلادی سپتامبر است از کلمه septem به معنی هفت آمده است و اشاره به ماه نهم روم باستان دارد. چهار ماه آخر سال با وجود جابجایی دیرینه ای که در ترتیب سال ها صورت گرفت کماکان از اعداد ترتیبی ماه های رومی مشتق شده اند.

 

ماه دهم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

اکتبر October

دهمین ماه میلادی اکتبر نامگذاری شده است و تعداد روزهای ماه میلادی اکتبر 31 روز است و این ماه از 9 مهر شروع و به 9 آبان ختم می شود. در این نام عدد لاتینی معادل « هشت » مدخل است. تقویم کهن رومی با مارس شروع میشود و اکتبر ، هشتمین ماهش بود. اکتبر دهمین ماه میلادی است و نام آن در واقع از کلمه Octo که به معنای هشت است گرفته شده است، و اشاره به ماه هشتم روم باستان دارد.

 

ماه یازدهم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

نوامبر November

ماه یازدهم میلادی 30 روزه است و این ماه از 10 آبان شروع و به 9 آذر ختم می شود. نام این ماه برداشته شده است از  عدد لاتینی معادل « نه » . تقویم کهن رومی با مارس شروع میشود و نوامبر ، نهمین ماهش بود. نوامبر یازدهمین ماه سال میلادی است و از کلمه novem که به معنای نه است گرفته شده است، و اشاره به ماه نهم روم باستان دارد.

 

ماه دوازدهم میلادی

ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی

دسامبر December

ماه دوازدهم میلادی آخرین ماه سال در تقویم میلادی است و تعداد روزهای آن 31 روز است و این ماه از 10 آذر شروع و به 10 دی ختم می شود. نام این ماه برداشت شده  از عدد لاتینی معادل « ده » .تقویم کهن رومی با مارس آغاز می شود و دسامبر ، دهمین ماهش بود. دسامبر که دوازدهمین و آخرین ماه سال میلادی است و معادل دهمین ماه روم باستان می باشد. این نام از کلمه Decem به معنای ده مشتق گرفته شده است.

 

مخفف ماه های میلادی به ترتیب

مخفف ماه January بصورت Jan  می باشد.

مخفف ماه February بصورت Feb  می باشد.

ماه March  بصورت Mar می باشد.

April بصورت Apr  می باشد.

ماه May مخفف ندارد و به همان صورت نوشته می شود.

ماه June  مخفف ندارد و به همان صورت نوشته می شود

ماه July  مخفف ندارد و به همان صورت نوشته می شود.

ماه August  بصورت Aug می باشد.

ماه September  بصورت Sep  می باشد.

ماه October بصورت Oct  می باشد.

ماه November بصورت Nov  می باشد.

ماه December  بصورت Dec  می باشد.

 

در این مطلب نام ماه های میلادی به زبان فارسی را برای شما بازدید کننده عزیز بیان کردیم و شما می توانید نام ماه های میلادی به انگلیسی با ترجمه فارسی را به راحتی در ذهن خود سپرده و حفظ کنید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب