گواهینامه ایزو پیمانکاران جهت مناقصات

گواهینامه ایزو پیمانکاران جهت مناقصات

پیمانکاران برای ورود به مناقصات دولتی نیاز به مدارک و مستندات کیفی و کمی دارند تا بتوانند حداکثر امتیاز لازم برای ورود به مناقصات را به دست آورند. مدارک و مستندات غیر از مدارک ثبتی شرکت، رزومه کاری، تعهدنامه های بانکی یا ضمانت نامه بانکی مدارک استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است.

 

ما توسط مقاله “گواهینامه ایزو پیمانکاران جهت مناقصات” آنها را بررسی می کنیم.

 

مدارک ثبتی شرکت

اولین موضوعی که برای یک کارفرما دولتی یا غیر دولتی مهم است تا امور مربوط به پروژه را به یک پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید مبحث ثبتی است. پیمانکاران حقوقی با ثبت شرکت و ارائه مدارک مربوط به ثبت این موضوع را به اثبات می رسانند و پیمانکاران حقیقی با مدارک و مستندات مجوز کاری خود این موضوع را به اثبات می رسانند.

 

مجوز و تعهد نامه های بانکی

کارفرمایان برای پروژه های خود نیاز به تعهدنامه یا ضمانت نامه بانکی دارند تا در صورت عدم تکمیل پروژه توسط پیمانکار بتوانند خسارات خود را دریافت کنند. لذا یکی از مهمترین مدارکی که پیمانکار برای ورود به مناقصه باید ارائه دهد ضمانت نامه بانکی معتبر است.

 

ضمانت نامه بانکی توسط بانک های دارای مجوز برای پیمانکاران صادر می شود.

 

رزومه کاری پیمانکار

مهمترین موضوع برای کارفرما بررسی سوابق ثبتی پیمانکار و رزومه کاری پیمانکار است. اینکه آیا پیمانکار در سوابق یا پروژه های قبلی خود موفق بوده و حجم کاری پروژه تا ه میزان بزرگ یا کوچک بوده است. پس پیمانکاران برای ورود به مناقصات نیاز به رزومه سازی هم دارند.

 

عموماً پیمانکاران اطلاعات تقریبی از این مدارک و مستندات دارند و می دانند که برای ورود به مناقصه اینها الزامی است. اما مهمترین چالش پیمانکاران برای ارائه و تکمیل مدارک موضوعات زیر است.

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار

گواهینامه ایزو پیمانکاران جهت مناقصات

براساس موصبه هیئت دولت کلیه کارفرمایان از سال 1397 شمسی موظف شده اند با پیمانکاران حقیقی یا حقوقی وارد قرارداد شوند که توسط اداره کار شهرستان خود موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شده باشند. حال اینکه گواهی صلاحیت ایمنی چیست و چگونه می شود آن را دریافت کرد، چالش اغلب پیمانکاران است.

 

گواهی صلاحیت ایمنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران صادر می شود. این گواهی به نام HSE اداره کار توسط متقاضیان یا کارفرمایان نام برده می شود. پیمانکاران باید موضوعات مربوط به ایمنی را در پروژه های فعال خود رعایت نمایند، توسط بازرس اداره کار ممیزی شوند و پس از تایید ممیز توسط اداره کار استان خود می توانند مجوز صلاحیت ایمنی را دریافت کنند.

 

پیمانکاران حقیقی یا حقوقی می توانند اقدام به دریافت گواهی صلاحیت ایمنی نمایند در صورتیکه پیش نیاز مربوطه را داشته باشند. این یعنی اینکه برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید یک مدرک یا گواهی پیش نیاز داشته باشید. گواهی پیش نیاز بسته به نوع فعالیت شرکت ها متفاوت است.

 

مثلاً برای پیمانکاران EPC کار پیش نیاز صلاحیت ایمنی رتبه بندی یا گواهی صلاحیت پیمانکاری که سازمان برنامه و بودجه صادر می کند می باشد. برای پیمانکاران خدماتی گواهی پیش نیاز صلاحیت ایمنی مدرک صلاحیت شرکت های خدماتی است که توسط اداره کار صادر می شود و برای واحدهای تولیدی مجوز بهره برداری وزارت صمت به عنوان پیش نیاز جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد تایید است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به گوگل و سایت هایی که در مورد این مدرک اطلاع رسانی کرده اند مراجعه کنید.

 

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE-MS با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار متفاوت است. برخی از پیمانکاران یا کارفرمایان گواهی استاندارد HSE را با گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار یکی می دانند در صورتیکه این دو با هم متفاوت هستند. هر دو گواهی به موضوعات ایمنی کارگاهی جهت امنیت و حفاظت از جان کارگران اهمیت می دهند، بهداشت عمومی برای دریافت هر دو گواهی مهم است و ارزیابی ریسک برای دریافت هر دو گواهی اهمیت دارد.

 

اما HSE-MS استاندارد بین المللی برای اجرای الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و حفاظت از محیط زیست که جزو یکی از مدارک بین المللی پیمانکاران می باشد. برای دریافت گواهی HSE پیمانکاران باید به شرکت های مشاور ایزو مراجعه کنند. مرجع صدور گواهینامه ایزو می تواند پیمانکاران را حسابرسی و در صورت تایید اقدام به صدور گواهینامه HSE می نمایند.

 

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو پیمانکاران جهت مناقصات

عموماً اغلب پیمانکاران با گواهی ایزو آشنا هستند اما در اینجا خیلی خلاصه در مورد اینکه گواهینامه ایزو چیست و نحوه دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت های پیمانکار چگونه است می پردازیم.

 

گواهینامه ایزو یک مدرک معتبر است که تضمین کننده اجرای الزامات سیستم مدیریتی کسب وکارها است. سازمان ISO جهت یکپارچه سازی استاندارد الزاماتی را تدوین کرده که کسب وکارها  منجمله پیمانکاران می توانند با استقرار الزامات ایزو و پیاده سازی در سازمان خود باعث بهره وری و ارتقاء سطح خدمات یا محصول خود شوند.

 

برخی به اشتباه فکر می کنند گواهینامه ایزو تضمین کننده کیفیت محصول آنها است. خیر. گواهی ISO تضمین کننده ایجاد ساختار سیستم مدیریت در یک سازمان می باشد.

 

اما نحوه دریافت گواهینامه ایزو چگونه است؟

شرکت های بیشماری در ایران ثبت شده که ادعای صدور گواهینامه ایزو معتبر را دراند. اغلب این شرکت ها به صورت شخصی اداره می شوند و توسط هیچ سازمان یا ارگانی جهت صدور ایزو تایید نشده اند. به طور کلی مرجع صدور گواهینامه ایزو معتبر باید توسط AB کشور خودش و در نهایت توسط انجمن IAF تایید شده باشد.

 

مثلاً اینکه مرجع صدور ایزو که در ایران فعالیت می کند باید توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) مجوز صدور ایزو خود را دریافت کرده باشد. NACI توسط انجمن IAF تایید شده است.

 

نحوه اخذ گواهینامه ایزو شرکت ها برای حضور در مناقصه یا صادرات کالا به دیگر کشور های همسایه توسط نهاد صادر کننده ایزو غیر معتبر آسان شده. اغلب مراجع صدور ایزو به وجود آمده در ایران توسط خود ایرانی ها ساخته پرداخته شده اند. بنابراین گواهینامه ایزو صادر شده دارای حداقل اعتبار و وجهه بین المللی می باشد.

 

ایجاد سایت به زبان انگلیسی، تهیه دامنه توسط شرکت های داخلی و در نهایت ایجاد گواهینامه با برنامه فتوشاپ و رجیستری گواهینامه در سایت به وجود آمده، توسط نهاد های صدور گواهینامه ایزو داخلی انجام می گردد.

 

متاسفانه مراجع صدور گواهینامه ایزو بسیاری در ایران هستند که تماما ادعای صدور گواهینامه ایزو انگلیسی، آلمانی یا کانادایی دارند. در حالی که تمام این گواهینامه های ایزو در ایران و توسط خود ایرانی ها صادر می گردند. صدور فوری گواهینامه ایزو همراه با رجیستری در سایت های معتبر، مشابه مورد ذکر شده می باشد.

جدیدترین مطالب