لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تست کنترل کیفیت خودروهای بدون راننده گوگل

مجموعه : علمی
تست کنترل کیفیت خودروهای بدون راننده گوگل

تست کنترل کیفیت خودروهای بدون راننده گوگل شرکت گوگل در نظر دارد برای ایمنی بیشتر مسافران خودروهای بدون راننده، ابتدا این خودروها را در یک محیط مجازی تست کنترل کیفی و کمی نماید و آنگاه آنها را وارد جاده واقعی نمایند.
 

 
گفتنی است، کارشناسان در این تستهای مجازی که توسط رایانه شبیه‌ساز صورت می‌گیرد، مواردی مانند سرعت ترمز، مانور حرکتی و سایر معیارها را اندازه گیری خواهند کرد.
 

تست کنترل کیفیت خودروهای بدون راننده گوگل

هدف اصلی از این آزمایش ایجاد اطمینان خاطر در راننده‌ها برای حرکت در جاده‌ها با این وسیله نقلیه است.

 

تست کنترل کیفیت خودروهای بدون راننده گوگل

این ماشینها می‌توانند سرعتی معادل با 16 کیلومتر بر ساعت پیدا نمایند. 

چ

 

 

جدیدترین مطالب