عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز در دوران ناصرالدین شاه قاجار ساخته و تکمیل شد این مجموعه از عناصر مختلفی تشکیل یافته شده است معماری این بنای تاریخی بسیار زیبا می باشد نمای داخلی این بنا از معماری اسلامی ساخته شده است که از زیبای خاصی برخوددار می باشد باغ زیبای در محوطه بیرونی این بنای زیبا قرار دارد که این باغ از عمارات دوره قاجاریه شیراز می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

مجموعه مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز در ایام نوروز میزبان گردشگران نوروزی از نقاط مختلف کشور است.

 

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

عکس های مسجد نصیر الملک و نارنجستان قوام شیراز

 

منبع:  bartarinha.ir

جدیدترین مطالب