نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

شهر ارومیه از بزرگترین شهرها در شمال غربی کشور می باشد ارومیه از نظر جمعیت  دهمین شهر ایران می باشد بناهای تاریخی در این شهر از دوران خیلی قدیمی باقی مانده است این شهر توسط روس ها و عثمانی ها بارها مورد حمله قرار گرفته است آب و هوای ارومیه در تابستان ها گرم و زمستانها بسیار سرد می باشد یک کلیسا وجود دارد که به نام کلیسای جضرت مریم است این کلیسا از دوره ساسانی در شهر ارومیه واقع می باشد بنای این کلیسا بسیار زیبا می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه را در سایت سماتک خواهید ید با ما همراه باشید.

 

کلیسای حضرت مریم (ننه مریم ) ارومیه که امروز به نام کلیسای شرق آشور نامیده می شود قدیمیترین کلیسای ایران و طبق روایتی دومین کلیسای قدیمی جهان پس از کلیسای بیت اللحم فلسطین می‌باشد. این کلیسای کهن که نام آن با نام موبدان زرتشتی مذکور در کتب مقدسه مربوط گشته به زبان آشوری مارت ماریام یا عذرای مقدس خوانده می شود و بنا بر روایت مختلف در سرداب کلیسا دو تن از موبدان زرتشتی که ولادت حضرت عیسی را پیش بینی کرده بودند دفن شده اند. این کلیسا اولین بار در سال ۶۴۲ توسط شاهزاده‌ای چینی مرمت شد. در سال ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ نیز مورد مرمت قرار گرفت. نمای فعلی آن به دورهٔ ساسانی تعلق دارد.

 

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

معماری جالب کلیسای حضرت مریم در شهر ارومیه

 

 

منبع :  isna.ir

جدیدترین مطالب