لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

تصاویر پل معلق بابلسر

 

پل معلق بابلسر یکی از زیباترین آثار تاریخی شهر ساحلی بابلسر است که تاکنون پابرجا بوده و روزانه صدها خودرو از روی پل معلق بابلسر تردد می کنند . این پل از روی رودخانه بابلسر عبور می کند و شهر بابلسر را به ساحل مازندران متصل می سازد.

 

پل معلق بابلسر مربوط به دوره پهلوی اول است و در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۰۶۷۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل فلزی بابلسر، در سال ۱۳۱۳ ، قبل از جنگ جهانی دوم توسط مهندسین و متخصصین آلمانی و سوئدی بر روی بابلرود احداث شد و از مهمترین آثار باستانی و از جاذبه های شهر می باشد که بر زیبایی بابلرود می افزاید. این پل اولین پل ماشین رو می باشد که قسمت شرقی و غربی بابلسر را بهم پیوند می دهد و راه ارتباطی بابلسر ، فریدونکنار و در مسیر شاهراه شرقی _ غربی استان می باشد و بسیار پرتردد است. طول آن ۸۰ متر ، عرض آن ۸ متر و ارتفاع آن ۱۶ متر می باشد.این پل به نوعی نماد شهر بابلسر محسوب می شود.

پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

 پل معلق بابلسر مربوط به دوره پهلوی اول است

 پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

  پل معلق بابلسر  در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

  پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

 پل معلق بابلسر، در سال ۱۳۱۳، توسط مهندسین و متخصصین آلمانی و سوئدی بر روی بابلرود احداث شد

 پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

 پل معلق بابلسر، اولین پل ماشین رو می باشد که قسمت شرقی و غربی بابلسر را بهم پیوند می دهد

 پل معلق بابلسر ساخته شده در دوره رضاخان پهلوی

جدیدترین مطالب