رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویر

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویر

عجیب ترین رستوران مار در جهان

 

اکثر ما از مار تصویری چندش آور و ترسناک در سر داریم و هیچ وقت حتی نخواهیم تصور سرو این حیوان خزنده را در رستوران در سر بگذرانیم اما موضوع عجیب اما واقعی این است که رستورانی در مرکز شهر هویه (یکی از جنوبی ترین شهرهای کشور ویتنام) برای مشتریان خود مار سرو می‌کند.جالب است بدانید شما به عنوان گردشگر میتوانید مار افعی زنده را با خنجر قطعه قطعه کنید و قلب تپنده ی این حیوان زبان بسته را در دهان خود قرار دهید و بدین گونه خود را فرمانروای مارها بپندارید. در ادامه تصاویری از این رستوران عجیب و غریب را برایتان آماده کرده ایم که با هم میبینیم.

 

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویررستورانی عجیب با مار

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویرمار  در این رستوران

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویررستوران عجیب

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویرآشامیدن خون وزهر مار

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویرمار سرو میشود در این رستوران

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویررستورانی چندش آور

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویرخون و زهر مارها در رستوران

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویررستورانی عجیب در رستوران

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویرعجیب ترین رستوران

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها + تصاویر

 

رستوران مار از چندش آور ترین رستوران ها

جدیدترین مطالب