الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

 

معماران همیشه در پی خلاقیت در کارشان هستند یک کلیسا در فرانسه وجود دارد که معماران به صورت سفینه طراحی کرده اند این طراحی واقعا فوق العاده است و نظر هر رهگذری که از آنجا عبور می نماید را جلب می کند با هم به تصاویر جالب از کلیسای که معماریش شبیه سفینه می باشد را تماشا نماییم.

 

جایی نزدیک به رودخانه سن در میان انبوه ساختمانها،ساختمانی سربرآورده که بیشتر شبیه “سفینه فرودآمده” است.

 

به گزارش “سماتک” شاید کلیسا آخرین نامی باشد که به ذهنتان برای این ساختمان بیاید اما این ساختمان ،کلیسای جامع “کرتی” است.

 

شهر کرتی در “ول دو مرن” –فرانسه- قرار دارد و این کلیسا نیز توسط “چارلز گوستاو استوسکُف” طراحی شده است.

 

در طول روز پنجره انتهای سالن نور خورشید را منعکس می کند که فضای جالبی را بوجود می آورد.

 

 

تصاویر جالب از یک کلیسا در فرانسه

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر جالب از یک کلیسا در فرانسه

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر جالب از یک کلیسا در فرانسه

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری