زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه

کشور سوریه که مدتها در دست گروهک داعش بود الان بعد از خارج شدند این تروریست ها دوباره زندگی مردم این کشور بصورت عادی برگشته است و مردم سوریه از اینکه داعش تعدادی از شهرهایشان را ویران کردند بسیار ناراحت می باشند ولی سعی می کنند عادی زندگی نمایند و تا بتوانند به مردم دنیا نشان دهند که چقدر برایش این موضوع مهم نبوده است در ادامه تصاویری از زندگی معمولی مردم کشور سوریه را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

تصاویر زندگی عادی مردم در دمشق

تصاویر زیر سطح شهر و بعضی از میادین دمشق را نشان میدهند.

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

تصاویر زندگی عادی مردم در دمشق

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

تصاویر زندگی عادی مردم در دمشق

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

تصاویر زندگی عادی مردم در دمشق

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

تصاویر زندگی عادی مردم در دمشق

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

تصاویر زندگی عادی مردم در دمشق

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

زندگی معمولی مردم کشور سوریه + تصاویر

جدیدترین مطالب