عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

رودخانهکارون یکی از بزرگنرین رودها در ایران می باشد به دلیل کاهش باران چندین سال بود که خشک شده بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های طبیعت رود کارون را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

این رودخانه از زمانهای خیلی قدیم در اهواز بوده است طول این رودخانه بسیار زیاد می باشد این رود به دلیل خشک شدن در اهواز موجب آلودگی هوا در هنگام باد های شدید مسومی می شد که گرد و غبار همه شهر اهواز را فرا می گرفت و باعث می شد مردم خوزستان هوای پر از گرد و خاک را تنفس نمایند رودخانه کارون با ۹۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه ایران است که در سال های اخیر به علت برداشت های بی رویه در سرشاخه های آن و ساخت سدهای بی شمار رو به خشکی رفته است به گونه ای که اکنون و در فصل بهار، بخش فراوانی از رودخانه در مقطع اهواز به علت نبود آب، خشک شده است.
 

 

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارونعکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

 

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

عکس های طبیعت رود کارون

 

منبع: mehrnews.com

جدیدترین مطالب