نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین + تصاویر

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین + تصاویر

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین واقع شده است. این بزرگراه از روی یک رودخانه به طول 10.5 کیلومتر عبور می کند. مناظر طبیعی بسیار زیادی در اطراف و دور تا دور این رودخانه وجود دارد که رانندگان عبوری از این بزرگراه از این زیبایی های طبیعی لذت می برند. تصاویری از طولانی ترین بزرگراه آبی چین را در سماتک می بینید.

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین + تصاویر

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین + تصاویر

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین + تصاویر

طولانی ترین بزرگراه آبی جهان در چین + تصاویر

جدیدترین مطالب