الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی

جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی

جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی

با زمين مهربان باش.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن. دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار. دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد. دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات . دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است. دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.دالای لاما

 

♣ جملات آموزنده و زیبا برای عبرت در زندگی ♣

 

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد. دالای لاما

 

ball

ball

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری