تصویر جالب و قدیمی از پدر رضاشاه شاه ایران

تصویر جالب و قدیمی از پدر رضاشاه شاه ایران

تصویر جالب و قدیمی از پدر رضاشاه شاه ایران

رضاشاه پهلوی یکی از پادشاهان ایران بود یکی از عکس های جالب و قدیمی پدر رضاشاه که در دوران ناصرالدین شاه امنیه بود را برای شما عزیزان بازدید کننده در سایت سماتک قرار داده ایم در ادامه مشاهده فرمایید.

 

عکس امنیه پدر رضاشاه

به عکس قاتل ناصرالدین شاه یعنی میرزا رضای کرمانی که در صحن شاه عبدالعظیم در شهر ری، ناصرالدین شاه را به گلوله بست، نگاه کنید. این عکس را همه دیده‌اند. میرزا رضا در حالی که زنجیر شده است، سر زنجیر را یک امنیه سیه چرده به دست دارد.

 

این امنیه سیه چرده، پدر رضا شاه است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و مدت‌ها جزو عساکر قزاق بود. اما بعدها به علت اعتیاد به مواد مخدر از سپاه قزاق اخراج شد و به خدمت کامران میرزا نایب‌السلطنه درآمد. (امنیه دولتی شد)

 

در تمام دوران خدمت ۱۷ ساله رضا شاه و در طول ۳۷ سال سلطنت محمدرضا شاه هیچ تاریخ نگار و نویسنده‌ای حق نداشت به این مطلب اشاره کند و هیچ عکسی از پدر رضا شاه به چاپ نرسید و هر وقت این عکس معروف به مناسبت‌های تاریخی در نشریات چاپ می‌شد، فقط زیر آن می‌نوشتند: “میرزا رضا کرمانی” قاتل ناصرالدین شاه! و اشاره‌ای به نام امنیه‌ای که زنجیر میرزا رضا را در دست داشت نمی‌کردند.

عکس پدر رضا شاه که قاتل ناصرالدین شاه را دستگیر کرده است

تصویر جالب و قدیمی از پدر رضاشاه شاه ایران

جدیدترین مطالب