انسان در آخرین روز زندگی چه چیزهایی می بیند

انسان در آخرین روز زندگی چه چیزهایی می بیند

انسان در آخرین روز زندگی چه چیزهایی می بیند

در این مقاله ما قصد داریم از اتفاقاتی که در آخرین روز عمر هر انسان برایش اتفاق خواهد افتاد بگوییم. چه کسانی را خواهید دید و با شما از چه چیزهای سخن خواهند گفت؟ اگر می خواهید بدانید در این مقاله تا انتها با ما همراه باشید.

 

لحظات آخر زندگی

امام علی (علیه السلام) فرمود:در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت چهره هایی برای انسان متمثل می شوند.

 

اولین چهره ای که متمثل می شود ازاو می پرسد تو که هستی؟ می گوید من اموال تو هستم. به او می گوید من برای تو زحمت کشیدم در این آخر عمری می بینی شدیداً گرفتارم تو به چه درد من می خوری؟ اموالش به او می گوید تو به اندازه یک کفن حق داری.

 

کفنت را بردار بقیه مال تو نیست و مال بازماندگان است. از این ناامید می شود که چهره دومی برایش تمثل پیدا می کند. می پرسد تو که هستی؟ می گوید من اهل تو هستم .

 

اهل یعنی خانواده، زن، فرزند، پدر، مادر، دوست ، آشنا، کسانی که عنوان اهل به آنها اطلاق می شود. می گوید من برای شما زحمت کشیدم.

 

استراحت شما را به استراحت خودم ترجیح دادم الی آخر و کارهایی که برایشان انجام داده را بازگو می کند و گرفتاری خودش را مطرح می کند. اهلش به او می گویند ما تو را تا قبر همراهی می کنیم ، دفن می کنیم و بر می گردیم زیرا نمی توانیم همراهت داخل قبر بیاییم.

 

چهره سوم که اعمالش هست تمثل پیدا می کند به او می گوید تو که هستی؟ می گوید من اعمال تو هستم. به او می گوید من نسبت به تو خیلی دل خوشی نداشتم سخت بودی برای من حالا به چه درد من می خوری؟ اعمال می گوید من همه جا همراه تو هستم. در عالم برزخ، قبر، قیامت و … .

 

بین کسانی که یک لحظه سکته می کنند و می میرند و کسانی که مدتی در حالت احتضار و جان کندن هستند فرقی نمی کند. مقررات حالت احتضار و مقررات عالم برزخ و ویژگی هایش با ویژگی های دنیا متفاوت است.

 

همه این صحنه ها را انسان می بیند با آنها صحبت می کند. پس دنیا و شرایط زندگی در آن را نباید با دنیای بعد از مرگ مقایسه کرد. در دنیا این اتفاقات زمان می خواهد .

 

آنجا هم زمان می خواهد منتها زمان برزخی که در آن انسان همه حرفها و عذاب ها را می بیند. همه لذت هایی که از مشاهده عمرش، حسرت ها، افسوس ها، همه را مشاهده می کند.

 

با توجه به این توضیحات بین کسانی که یک لحظه سکته می کنند و می میرند و کسانی که مدتی در حالت احتضار و جان کندن هستند فرقی نمی کند. مقررات حالت احتضار و مقررات عالم برزخ و ویژگی هایش با ویژگی های دنیا متفاوت است.

 

شرایط کسی که سکته می کند

اما کسی که سکته می کند روح در بدنش هست یا نه؟ این مطلب را باید از پزشکا ن پرسید که انسان چه وقت می میرد؟ آیا زمانی که سکته می کند مرده یا نمرده؟ از نظر شرعی انسان زمانی می میرد که روح از بدنش کاملاً جدا شده باشد یعنی متخصص بگوید مرده. بنابراین کسی که سکته کرده روایات هم داریم که می گوید اگر احتمال می دهید که نمرده او را نگه دارید دفن نکنید تا یقین کنید که مرده است .

 

پس دو جنبه دارد یک جنبه کلامی و یک جنبه پزشکی دارد. جنبه پزشکی را باید اطبا و کسانی که تخصص دارند نظر بدهند. به لحاظ کلامی هم مرگ زمانی است که روح انسان توسط فرشتگان الهی قبض شده و دیگر برگشت هم ندارد.

 

خلاصه

انسان در لحظه احتضار چیزهایی را می بیند . صحنه هایی را مشاهده می کند و با کسانی گفتگو می کند. آنچه که مسلم هست شرایط و قوانین دنیا با لحظه احتضار و عالم برزخ متفاوت است.

جدیدترین مطالب