لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن عاشقانه برای عشقم

متن عاشقانه برای عشقم

متن عاشقانه برای عشقم

همیشه نه
ولی گاهی
میان بودن و خواستن فاصله می افتد،
بعضی وقتها هست که
کسـی را با تمام وجود می خواهی
ولی
نباید کنارش باشی

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ای قهوه ی شیرین شده
باقاشق رویا
تلخ است تو را
از دهن افتاده ببینم
من بغض فرومی خورم
وجای تو خالیست
هر جاکه دو تا
صندلی ساده ببینم

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺪﺍﻧﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨـــﻬﺎﯾﯽ …

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

دلتنگی هایم برای تو
تمامی ندارد…
عزیزم !
آن روز که روسری گلدارت را
سرت کردی
فکر بی تابی پروانه ها نبودی !

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

کم باش
اصلا هم نگرانِ
کم شدنت نباش
آنکس که اگر
کم باشی گمت کند
همانیست که اگر زیاد باشی
حیفت می کند
سعی نکن متفاوت باشی
فقط خوب باش
این روزها خوب بودن
به اندازہ کافی متفاوت است

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

چشمهایش…
امان از آن چشمهایش…
قاتلین من بودند و هر روز بی صدا مرا میکشتند…
اما امروز من به مرگ خودم راضیم…
ولی آن چشمها…
نمیدانم کجای این دنیا…
به چه مینگرند…

 

متن عاشقانه برای عشقم

 

” تـــــو “
مالک تمام احساسـم هستی.!
تمام عشقـم.!
تمام احساس ناب دست نخورده ام.!
که حاضـر نیستم ..
حتی ذره ای از آن را ..
با هیچکس تقسیـم ڪنم ..
با هیچکس جز
” .. تـــو

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

آنکه دائم …
نفسش حس تو را داشت منم..!
این چنین …
عشق تو در سینه نگهداشت منم..!
آنکه در ناز …
فرو رفته و شاداب تویی..!
آنکه دل کاشت …
ولی دلهره برداشت منم..!

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

تنها که باشی
تفریحــت میشــــه نگـــــاه کـــردن…
بــه صفـحــــه گـــوشــیـــت
بـــدون اینکــــه بدونی
ســاعـــت هــآ میگـــــذره . . .

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

بهترین چیز تو دنیا
پیدا کردن فردی هست که
همه ى اشتباهات و ضعف هاى تو رو
میدونه و هنوزم فکر میکنه
فوق العاده اى…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

تو که دستهایم را بگیری
شب از جانم
بیرون می رود…
صبح
روشنایی نمی خواهد!
تو را می خواهد…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

دلتنگم
و این درد کمی نیست
که پشت هیچ خط تلفنی
صدای تو نیست…!

 

متن عاشقانه برای عشقم

 

کاش
امروز
اتفاق قشنگی می افتاد.
مثلا
کمی نگرانم می‌شدی!
یا اصلا
زنگ می‌زدی و می‌گفتی
“دوستت دارم”

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎً ﺭﺩ ﺷﺪﯼ
ﺳﻌﯽ می‌کنم ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﻫﻮﺱ ﮐﻨﯽ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﻮﯼ

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﺸــــﻮﺩ …
ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑـﻮﺩﻥِ ” ﺧـــــــــﻮﺩﺕ ” ﻫﻢ ﭘـُﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﭼﻮﻥ
” ﺗــــــــﻮ “
ﺩﯾﮕﺮ …
” ﺗــــﻮ “ﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﻭﯾـﺎﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــــﯽ …!

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

کاش نیوتن
برای عشق هم
قانون سوم تعریف می کرد!
که وقتی من تو را دوست دارم
تو حق عکس العملی جز
دوست داشتن من نداشته باشی …

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

قایقت می‌شوم
بادبانم باش
بگذار هرچه حرف
پشت سرمان می‌زنند مردم،
باد هوا شود
دورترمان کند

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

از خانه بیرون می روم
و تنهایی ام بزرگتر میشود
در جست و جوی “کسی” نیستم
در جست و جوی “جایی” نیستم
در جست و جوی “چیزی” نیستم
قدم میزنم
تا پاهایم را فراموش نکنم…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻥﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ
ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ …!

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

همیشه فکر می کردم
بدترین چیز توی زندگی
اینه که تنها باشی
ولی نه
حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی
بودن با آدم هائیه که باعث میشن
احساس تنهایی کنی . . .

 

متن عاشقانه برای عشقم

 

دیشب از دلتنگیت
بغـض گلویم را شکست
گریه ای شد بر فــراز
آرزوهـایم نشست
من نگاهت را کشیدم
روی تاریخ غزل
تا بماند یادی از روزی
که بر قلبم نشست…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

در عکس ها
در تختم
در خانه
همیشه یک نفر بودم
من
تنهاییِ گوزنی هستم
که شاخ هایش نگذاشت
کسی را در آغوش بگیرد…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

نمی توانم خودم را …
از تــــو …
دریــــغ کنم …
وقتی که …
خیالت …
به من می گویـــد …
بیـــــــا…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

مـی دانــســتـی..
تــکرار…
“تـــو” برایم …
چـــقــدر زنـدگی…
بــخــش است …
درســـت مانند…
نـــفـــس هــایــم…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

اینم حرف دل خودم….
تو روزگار رفته، ببین چی سهم ما شد….!
ازعاشقی تباهی….
از سادگی خیانت…..
از دوستی شکست…..
و از زندگی مصیبت…

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ندیـــدنت ســــخت اســــت
امـــا
همیـــــن که میــــدانم …
هستــــی …
وحــالت خــــــوب است
” دنیـــــــایم زیباســــت”

 

متن عاشقانه برای عشقم

 

خوب مــــــــــن!
باهم بودن آدمها
نه به نزدیکی “تن”هاست
که به نزدیـکی “دل”هاست
“دل “اگـــــر بخواهد
“فاصله”ها بی معناست

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﺒﻠﻨﺎﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﺑیخیاﻝ ﺑﻮﺩﻡ … وﻟﯽ ﺣﺎﻻ …..
‌ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻟﺘﻢ !!

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

بر دیوارهای این شهر نامهاییست که روزی عاشق هم بودند
فردا
دیگر نه قلبی بر دیواری خواهد ماند
نه دیواری بر شهری نام تو را
در دفتر شعرم نوشته‌ ام
تا جاودانه‌ ات کنم

 

♥ ♥ ♥ متن عاشقانه برای عشقم ♥ ♥ ♥

 

کم کم یاد گرفتم با آدمها همانگونه باشم، که هستند …
همانقدر
خـــوب
گـــــــرم
مهـــــربان
و گاهی همانقدر …
بـــد
ســــرد
تلـــــــــخ

جدیدترین مطالب