اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ”

اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ”

اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ”

زندگی تنها یک رویاست

در راه ما به سوی مرگ

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت

و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ

دوستت دارم

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

متنفرم از تمام صبح هایی که

شب هاش با آرزوی مرگ به سر شد

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

مرگ که خبر نمیکند

یک روز می بینی که نیامدم

یعنی که نیستم

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را

بسته شدن روزنه های امیدذکرکرد

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

همین که

به مرگ می رسانی مرا

یعنی

زندگی ام

دست توست

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

مرگ فرصت نداد

بقیه آرزوهایم بر باد رود

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

از من زنی هنوز

توی عکس های قدیمی

با تو خوشبخت است

به مرگ بگو

می تواند اگر

دستت را

از دور گردن او هم باز کند

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

در کویر سرد عشق این سخن از من بگیر

مرگ تو مرگ من است

پس تمنا میکنم هرگز نمیر

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

عاشق شدن مرگ مغزیست

بعد از آن به ناچار

قلبت اهدا می شود

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

مرگ از تو مهربان تر است

که هرروز

به او نزدیک تر می شوم

اما تو

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

آتش عشق

پس از مرگ نگردد خاموش

این چراغیست کز این خانه به آن خانه برند

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

زندگی یک مرگ تدریجی ست

روز آغاز مرگ تدریجیم

تسلیت

 

♣ اس ام اس عاشقانه با مضمون “مرگ” ♣

 

من باکلمه ها بازی نمیکنم

وقتی مینویسم نفسمی

یعنی زندگی بدون تو

طعم مرگ میدهد

 

جدیدترین مطالب