الفبا
آرشان تور

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
الفبا

پیامک عشق

پیامک عشق

ماندن یا نماندن
سوال این نیست
آی که چشم های تو می گویند : بمان!
می مانم حتا اگر جهان را
بر شانه های خسته ی من آوار کرده باشی…

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

دست بر شانه ی خاطرات
قدیمی میگذارم !
نگاهی به ساعت ، و آهی از حسرت تو نیستی ،
و این تمام درد من است ..

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

دارم کَم کَم نگرانت میشوَم
شَـب  از نیمه گذشته اما هنوز
به خوابم نیامَدی

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

آسوده نخواهد زیست
زمین بی اشاره یِ تو

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

دارند
خودشان را می‌کُشند
موج‌ها
تنی به آب بزن
آرام شود دریا

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

فراموش شده‌ام
دیگر به باران امیدی نیست !
باید نماز بخوانم ،
سنگ ببارد ..

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

چه می خواهد از “جانِ مریم” آکاردئون زنِ کوچه پشتی؟!
من سال هاست چشم هایم را باز کردم
تویی در کار نبود که نگاهش کنم!
اینجا خورشید در نمی آید و هوا همیشه سیاه است
و وقتِ آن که من با تو تا رویاهام بیایم هم
نمی رسد چه رسد به صحرا…!
مریم دیگر نازنینِ هیچکس نیست…

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

امروز
تیتر اول خبر ها این بود:
مرد پستچی در برف جان داد! …..
یقین دارم که اینبار ، یکجا
جواب تمام نامه هایم را فرستاده بودی…

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

ﻣﻦ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﺍﻣﺎ …
ﺁﻩ ، ﺍﻳﻦ ﺑﻐﺾ ﮔﺮﺍﻥ
ﺻﺒﺮ ﭼﻪ می ﺩﺍﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟؟

 

♥ ♥ ♥ پیامک عشق ♥ ♥ ♥

 

من کاملاً صحرا  تو کاملاً باران
دیدار ما آغاز یک حسّ خوشایندست

همیاب
همیاب
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

مهرپرواز تشریفات ملل مبلمان اداری