اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه”

اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه”

اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه”

بلاخره پیدا کردم!
کافه ی خیالم رو
میز یک نفره
با دو تا قهوه ی تلخ
و اون یکی که همیشه دست نخورده باقی می مونه!
یادته برات تعریف کردم!
روبروی پنجره ی مشرف به
درخت بیده مجنون
با اون گنجیشکایی که جیک جیک کنان روی شاخه ها نشستن
و بازم حسرت میخورن که اون قهوه هنوز دست نخورده است …
و من که مثل هر روز دستم زیر چانه ام
از پنجره خیره به جاده منتظرت هستم…

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام

بنوش … تا از دهان نیفتاده …

بنوش …

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

امشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

تا تو مرا در آغوش کشی …

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

هوا سرد شده …

نه !  نه …

هوای من سرد شده …

حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند …

گرمای وجودت را می خواهم …

چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

در ته فنجان قهوه ام کفش های توست

فقط نمی دانم می آیی یا می روی …

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

کام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه

بوی برف نو که می بارید

و دست هایی که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود ، جای تو خالی اما …

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت

دلم آرام ِ نگاهت را می خواهد و شهد شیرین کلامت

خسته ام

دوباره باورم میکنی؟

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

عصرانه ای به طعم همین واژه های تلخ

من  تو ، غروب ، کافه و لبخندهای تلخ

تف می کنی تو شعر مرا روی میز و بعد

می ریزد از دهان تو این قطره های تلخ

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

گارسون کمی شکر  و تو لبخند می زنی

حالم به هم می خورد از طنزهای تلخ

گفتم هوا چه گرم و سر حرف باز شد

گفتی هزار لعنت بر این هوای تلخ

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

عادت کرده ام به طعم قهوه

به آد مهای پشت پنجره کافه

دست هایی که می روند

آدم هایی که نمی مانند

به تو

که روبرویم نشسته ای

قهوه ات را به هم می زنی

می نوشی

می روی

یکی به آدم های پشت پنجره ی کافه اضافه می شود…

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

 تو

پاییز

قهوه

سیگار

اکنون کنارم هست

پاییز

قهوه

سیگار

اما تو…

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

روی صندلی همیشگی می نشینم و سفارش میدم : دو فنجون قهوه

هنوز هم با این که نیستی ولی برات سفارش میدم…

خودت نیستی خیالت که هست…

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار

به هوایی سرد برمی گردم

در پی رویاهایم …

در پی تو …

 

♥ اس ام اس عاشقانه با موضوع “کافه و قهوه” ♥

 

احتیاجی به مستی نیست

یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند

وقتی میزبانم چشمان تو باشد …

 

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب