زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

در این مقاله شما را با نفیس ترین جواهرات قیمتی و زینتی ناصرالدین شاه قاجار آشنا می سازیم. اکثر شاهان ایرانی  در ذخیره و نگهداری طلا و جواهرات سهم عمده ای داشته اند و از این کار لذت می بردند.

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

جقه ناصرالدین شاه قاجار

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

كاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

یك قطعه از جواهرات كلاه ناصرالدین شاه قاجار

 

زیورآلات و جواهرات زینتی ناصرالدین شاه قاجار

كره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

 

 

جدیدترین مطالب