نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی کشیدن با مشت به سبک بوکسور مرد ایتالیایی

 

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی بسیار جالب و دیدنی است. این مرد بوکسور با قدرت مشت هایش روی بوم نقاشی زیباترین تصاویر هنری را خلق می کند.

 

شاید تصور اینکه یک ورزش سخت و خشن را با هنر بیامیزیم کمی سخت باشد زیرا به نظر نمی رسد حاصل این دو بتواند اثری خارق العاده باشد ولی یک بوکسور هنرمند توانسته است این نظریه را برای همیشه رد کند.

 

«عمر حسن» اهل ایتالیا نشان داده است که کشیدن نقاشی و ترکیب کردن آن با ورزش بوکس امکان پذیر است و می توان به حاصل کار نیز خوشبین بود. او برای کشیدن نقاشی های خود از تکنیک های بوکس استفاده می کند تا بهترین اثر را خلق نماید.

 

این بوکسور هر روز دستکش های ورزشی خود را به دست می کند و پس از غوطه ور کردن آن ها در رنگ شروع به مشت زنی به بوم نقاشی می کند البته لازم است این نکته را بگوییم که بوم نقاشی او به دور یک کیسه بوکس پیچیده شده است.

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

 

نقاشی های زیبای بوکسور ایتالیایی با مُشت روی بوم نقاشی

جدیدترین مطالب