قیمت های جدید خرید قبر در آرامستان بهشت زهرا تهران

قیمت های جدید خرید قبر در آرامستان بهشت زهرا تهران

هزینه واگذاری هر قبر (قبور باقی مانده و جدید) آرامستان بهشت زهرا (س) تا ظرفیت ۵۰ درصد معادل ۵ میلیون ریال و در ظرفیت پذیرش ۵۷ درصد معادل هفت میلیون و پانصد هزار ریال و در ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ درصد معادل ۲۰ میلیون ریال تعیین می شود. در راستای راه اندازی و آماده سازی قطعات جاری و جدید آرامستان بهشت زهرا (س) این سازمان می تواند، تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت هر قطعه جدید و جاری را در صورت صلاحدید به صورت رایگان دفن نمایند.

 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران اصلاحیه لایحه ساماندهی بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س) را به تصویب رساندند. در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورا اعضا به لایحه ای رای موافق دادند که بر اساس آن بهای خدمات در بهشت زهرا (س) ساماندهی می شود.

 

محمد حقانی در تشریح این لایحه گفت: این لایحه اصلاحیه لایحه ای است که از سوی شهرداری تهران و در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۹۳ تقدیم شورا شد. در ماده واحده این لایحه آمده به منظور انجام تکالیف شرعی و فقهی مبنی بر وجوب کفایی کفن و حفظ حرمت میت مسلمانان و تامین هزینه های جاری و نگهداری سازمان بهشت زهرا و نیز به منظور تحقق استقلال سازمان و پایداری ، نظم پذیری ، انظباط مالی و در آمدی بهای خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا (س) ساماندهی شود.

 

در واقع ما به دنبال یک نظم پذیری در سازمان بهشت زهرا بودیم و به هیچ عنوان افزایش بهایی در کار نیست کما اینکه در برخی مواقع کاهش بها را هم داشتیم. در بند “ب” ماده واحده آمده است که سازمان بهشت زهرا (س) مکلف است، جهت دفن اموات بی بضاعت و بلا صاحب در چارچوب وظایف قانونی شهرداری ها ، نسبت به ایجاد قطعات عمومی رایگان اقدام نمایند. در صورتی که وابستگان متوفی تمایل به در اختیار گرفتن طبقات بالای این قبور داشته باشند، هزینه مرتبه به ازای واگذاری هر قبر معادل هفت میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود.

 

رئیس کمیته خدمات شهری شورا ادامه داد: هزینه واگذاری هر قبر (قبور باقی مانده و جدید) آرامستان بهشت زهرا (س) تا ظرفیت ۵۰ درصد معادل ۵ میلیون ریال و در ظرفیت پذیرش ۵۷ درصد معادل هفت میلیون و پانصد هزار ریال و در ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ درصد معادل ۲۰ میلیون ریال تعیین می شود. در راستای راه اندازی و آماده سازی قطعات جاری و جدید آرامستان بهشت زهرا (س) این سازمان می تواند، تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت هر قطعه جدید و جاری را در صورت صلاحدید به صورت رایگان دفن نمایند.

 

در بند “د” این لایحه آمده است که هزینه واگذاری هر قبر در قطعات فاز دوم آرامستان بهشت زهرا (س) (قطعات۲۰۰ تا ۲۵۸) تا سقف ۷۰ درصد معادل ۱۵ میلیون ریال از سقف ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت معادل ۴۰ میلیون ریال و از سقف ۸۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت معادل ۶۰ میلیون ریال و در ظرفیت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد معادل ۷۵ میلیون ریال می باشد.

 

رئیس کمیته خدمات شهری شورا اظهار داشت: بر طبق این لایحه هزینه واگذاری هر قبر در تمامی قطعات فاز اول آرامستان بهشت زهرا (س) (قطعات یکم تا صد و دوازده ) بدین شرح که قطعات ۳۲،۳۵،۸۴،۸۶،۱۰۰ یکصد و هفتاد میلیون ریال و سایر قطعات فاز اول دویست میلیون ریال تعیین می شود.

 

سازمان بهشت زهرا(س) مجاز است برای دفن در قبوری که بالای ۳۰ سال شمسی قدمت داشته ، ضمن حفظ موازین و حرمت شرعی اموات دفن شده ، در صورت امکان با توجه به درخواست های مکرر شهروندان و با لحاظ فتاوی صادره از سوی مراجع عظام تقلید ،نسبت به ایجاد و احداث دو طبقه قبر دیگر برای واگذاری به بستگان درجه یک و دوم متوفی ، اقدام نماید. تعرفه این گونه قبور برای هر قبر ایجاد شده سی و پنج میلیون ریال تعیین می شود.

 

در ادامه مهدی چمران نیز تاکید کرد که پیش خرید قبر ممنوع است. در جریان بررسی لایحه مذکور محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورا نیز یادآور شد: در دیداری که با کارکنان شریف مجموعه بهشت زهرا( س) داشتم قول داده بودم مسائل مربوط به سخت و زیان آور بودن شغلشان را در سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنم که از معاونت خدمات شهری می خواهم زمینه های این کار را فراهم سازد تا به صورت مشترک بتوانیم در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم.

 

جدیدترین مطالب