8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

8 هزار مهمان در مجلل ترین جشن عروسی غرب ایران دعوت شده و حضور داشتند. در این مجلس عروسی به عروس و داماد بالغ بر هشت میلیارد تومان هدیه داده شد.

8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

مراسم عروسی پسر رییس عشیره هرکی در روستای کانی سپی اشنویه، بیست و نهم مرداد در حالی برگزار شد که تعداد مهمان این عروسی به  هشت هزار نفر می رسید.

8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

برای برگزاری این عروسی، یک کمپ در منطقه ییلاقی  در زمینی  به مساحت ده هکتار با پارکینگ در سه سطح برپا شده بود.

8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

پنج اتومبیل جهت دریافت هدایا نقدی در مراسم قرار داشتند و دو طویله موقت جهت دریافت هدایای گوسفند و بز مهمانان برقرار شده بود.

8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

این مراسم از ده صبح تا هشت عصر برگزار شد و نماینده اقلیم کردستان عراق نیز هدیه ای معادل سیصدهزار دلار(یک میلیارد تومان) به عروس و داماد هدیه دادند.

8 هزار مهمان در مجلل ترین مجلس عروسی غرب ایران

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب