لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر دنیا

این دختر که از یک بیماری حاد رنج می برد به عنوان لاغرترین دختر جهان انتخاب شده است. این بیماری که آنورکسیا نام دارد به دلیل ترس فرد از افزایش وزن ایجاد شده و فرد دچار لاغری مفرط می شود، ازخوردن غذا امتناع می کند و یا غذا را خورده اما عمدتا بر می گرداند. این افراد معمولاً تصویری نادرست از اندام خود دارند . همیشه خیال می کنند چاق بوده و به اندازه کافی لاغر یا خوش اندام نیستند.

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر جهان را ببینید

جدیدترین مطالب