لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر دنیا

این دختر که از یک بیماری حاد رنج می برد به عنوان لاغرترین دختر جهان انتخاب شده است. این بیماری که آنورکسیا نام دارد به دلیل ترس فرد از افزایش وزن ایجاد شده و فرد دچار لاغری مفرط می شود، ازخوردن غذا امتناع می کند و یا غذا را خورده اما عمدتا بر می گرداند. این افراد معمولاً تصویری نادرست از اندام خود دارند . همیشه خیال می کنند چاق بوده و به اندازه کافی لاغر یا خوش اندام نیستند.

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر جهان را ببینید

لاغرترین دختر جهان را ببینید

جدیدترین مطالب