شعر زیبا و کودکانه “خواب مادرم”

شعر زیبا و کودکانه “خواب مادرم”

شعر زیبای خواب مادرم برای کودکانی با سن چهار سال به بالا مناسب است و پیشنهاد می گردد.

 

مامانم می گفت:
خواب می دیدم بچه شدم
مثل گل باغچه شدم

 

***

پیرهن چین چین پوشیدم
دنبال توپم دویدم

 

***

 

اما وقتی بیدار شدم
دیدم که بچه نیستم
یک گل باغچه نیستم

 

***

 

خودم یه بچه دارم
گل توی باغچه دارم

 

***

 

بچه ی من گل منه
قمری و بلبل منه

 

 

 

جدیدترین مطالب