لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه : عکس های ماشین
مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مرسدس بنز آلمان یکی از بهترین خودروهای تولیدی در جهان است که این برند قدمت چندین ساله دارد. مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان را در ادامه این پست سماتک مشاهده می کنید. کارخانه مرسدس بنز آلمان در حدود 100 سال است که از راه اندازی و افتتاح آن می گذرد و اکنون جزء 5 برند برتر خودروسازی در جهان است. کمپانی بنز آلمان اکنون در ساخت کلیه خودروهای بنزینی و دیزلی تخصص دارد و انواع خودروهای سواری ، کامیون ، اتوبوس و کشنده را تولید و به جهان عرضه می کند. نام قدیم کمپانی مرسدس بنر کمپانی دایملر بنز بوده است که امروزه همه آن را با نام مرسدس بنز می شناسند.

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

مجموعه عکس های انبار و کارخانه مرسدس بنز آلمان

جدیدترین مطالب