لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

در ادامه تصاویری زیبا از بهترین سنگ های قیمتی و معدنی که در کشور ایران یافت می شوند را مشاهده می کنید.

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ اوپال اقیانوس

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کروکوئیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ اوپال خورشیدی

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کهربای هندوانه ای

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ بیسموت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ بیسموت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ زمرد سبز

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ اسکولسیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کانی اوپال یا سنگ چشم گربه

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کوارتز

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ بزرگترین یاقوت ارغوانی جهان در اروگوئه

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ آزوریت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ رودوکروزیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کانی اوپال فسیل شده

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کهربای برمه

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ زرنیخ سرخ در کلسیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ رودوکروزیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ تیتانیوم کوارتز

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کریسوکولا در مالاکیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ ترکیب فلوریت/ کوارتز/ پیریت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کوبالت کلسیت

عکس زیباترین سنگ های معدنی کشور

سنگ کروکوئیت

جدیدترین مطالب