عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است یادی کنیم از اموات و رفتگان و همه اسیران خاک به همراه زیباترین مجموعه عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات و درگذشتگان را در این بخش از سایت سماتک مشاهده خواهید کرد. عکس نوشته پنجشنبه و اموات با درون مایه غمگین و ناراحت کننده مربوط به اسیران خاک است و احساس درونی ما انسان ها را نسبت به درگذشتگان نشان می دهد. زیارت اهل قبور در روزهای پنجشنبه امری بسیار پسندیده است. چه نیکو است هدیه ای هر چند کوچک از صدقات، خیرات، ادعیه، نماز و … برایشان ارسال کنیم تا آنان نیز چون ما، در این عید شادی را تجربه کنند. بیایید به یاد تمام اموات باشیم تا آیندگان نیز به یاد ما باشند.

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه و اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

بازهم پنجشنبه و اشک هایی را که

از برای دلتنگی و نبودن عزیزی میلغزد بر گونه ها

با ذکر فاتحه و صلوات

یادی کنیم ازعزیزان سفرکرده

خدارحمت شان کند

روحشان شاد

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه و دلتنگی

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه های دلتنگی

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

خدای مهربان

شاید گاهی رنج های دنیا

ما را از شکرگزاری بر آنچه داریم غافل کند؛

اما هر پنجشنبه

طلب مغفرت داریم  برای رفتگان

و شکرگزاریم از نعمت نفس کشیدن عزیزان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه و دلتنگی پدر

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است یادی کنیم از رفتگان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

چه مهمانانی بی دردسری هستند مردگان

نه به دستی ظرفی را چرک میکنند

نه به حرفی دلی را آلوده

تنها به شمعی قانع اند و اندکی سکوت

پنج شنبه يادی از اموات و شهدا كنيم

با خواندن يك حمد و سه قل هو الله

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه برای مرده ها

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنج شنبه ها برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

يكی از جان كندن‌ هايی

كه آدم‌ ها دچارش می‌ شوند

همين پنجشنبه‌ هاست

اصلاً اسم پنجشنبه كه می‌ آيد

ياد رفتگان می‌ افتيم ناخودآگاه

چه آنها كه از دنيایمان رفته‌ اند

و چه آنها كه از زندگیمان رفته‌ اند

اما يادشان بی‌ خيال‌ مان نمی‌ شود

فقط بايد فاتحه‌ شان را خواند و بس …

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه برای رفتگان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است یادی کنیم از اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

پنجشنبه‌ و یادی از نفسهای گرمی که

امروز در خاک سرد خفته‌ اند

قبل از دیر شدن قدر همو بدونیم

فاتحه و صلوات پیشکش رفتگان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته تسلیت روز پنجشنبه

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه ها و دلتنگی

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه و دلتنگی مادر

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنج شنبه است
روز شاد کردن دل آنهایی که در زیر خاک در انتظارند
روز لمس کردم خاطره ای که در ذهن داریم وب ا خود می گوییم
چقدر دلم برایت تنگ شده است

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه آخر سال

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه ات بخیر

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنجشنبه و یاد آدم‌ های سفر کرده

عکس‌ های یادگاری و دلتنگی‌ های اجباری

شادی روح رفتگان، بخوانیم فاتحه و صلوات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنج شنبه ها بوی دلتنگی دارد
پنج شنبه و جمعه می آیند تا به یادمان بیاورند
کسی بود که فکرش را نمی کردیم
یک روز نباشد …

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پروفایل پنجشنبه اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

سخت ترین قسمت خونه تکونی
پاک کردن قاب عکس کسایی که دیگه بینمون نیستن!

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه و دلتنگی

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه و فاتحه

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه ها برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه است

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

دلم برات تنگ شده
سر روی عکسات می زارم
تو نیستی و حالا دیگه عکساتو خیلی دوست دارم

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه برای پدر

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه ها دردن

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه برای رفتگان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل امروز پنجشنبه اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنجشنبه رسید
هفته ی پیش خیلی ها
کنارخانوادشون بودند
و امروز نیستند
یادمون باشه فرصت ها
به همین ڪوتاهی هست
باآرزوی شادی روح رفتگان

و صبر برای بازماندگان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه های دلتنگی

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل دلتنگی پنجشنبه ها

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل فاتحه روز پنجشنبه

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنج شنبه که می شود

ثانیه هایمان سخت بوی دلتنگی می دهد

و عده ای از عزیزانمان

آن طرف

چشم به راه هدیه ای تا آرام بگیرند

با فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه رفتگان

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل غمگین پنجشنبه

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس پروفایل پنجشنبه یاد اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنجشنبه است یادی کنیم

از مسافرانی که روزی در کنارمان بودند

و اكنون فقط یاد و خاطرشان در دلمان باقیست

با فاتحه وصلوات روحشان را شاد کنیم

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پروفایل پنجشنبه اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

پنجشنبه ها

دلها، حرفِ خصوصی می خواهند

حرفی بيشتر از يك احوالپرسی ساده

گناهی ندارند

می دانند فردا جمعه است

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

عکس نوشته پنجشنبه است | عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات

امیدواریم از مجموعه بهترین عکس نوشته روز پنجشنبه برای اموات و رفتگان که در این مطلب تهیه و گردآوری شده بود لذت برده باشید و عکس نوشته پنچشنبه است برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام مناسب می باشد. همچنین شما می توانید از عکس پروفایل روز پنجشنبه برای اموات و یادی از درگذشتگان استفاده کنید.

جدیدترین مطالب